21
Mar 2019
YALNIZLIK

YALNIZLIK Artık demir almak günü gelmişse limandan Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan Hiç yolcusu yokmuş gibi kalkarken alır yol Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol...            ...

MAKALEYİ OKU
18
Oca 2019
Kar Taneleri

Geçen gece kar yağdı. Nazar değmesin diye bakamadım. Yağış hızı kesilecek, duracak diye endişelendim.  Bir süre hiç bakmadım. Sonra yine gözüm sokak lambasına ilişti. Yağıyordu... Kendimden bile saklamaya çalıştığım şu manzara,...

MAKALEYİ OKU
27
Ara 2018
Evet! Başağı Kıskanıyorum

Yaşamı boyu olgunlaşıp, ömrünü içini doldurmak, kıvamlanıp ele gelmek, genel mahsuldeki duruşda "Benim de payım var" diyebilmek, yağmurdan, fırtınadan, doludan, borandan kendisini koruyup sahibinin yüzünü güldürmek... Bu zamanda pek de...

MAKALEYİ OKU
13
Ara 2018
Belediye Baş Katibi

Ayaklarımın beni neden sürüklediğini bilemediğim ama yanından geçerken de tuhaf bir keyif aldığım yerden geçiyordum. Ulu Cami'den... Abdest almaya soyunanların biraz sonra ellerini bağlayacakları, huzura duracakları mekana, kaçıncısını...

MAKALEYİ OKU
06
Ara 2018
Derdi Eğitim Olanlar

Okuduğun bir cümle sallamayacaksa seni, boşuna gezdirme satırlarda gözlerini. Konuştuğunda etkileyemeyecekse karşındakini kelimeler, salma ağzından, sus, kapa çeneni! Boşuna kürek çektiğini düşündüğün denizden çık! Tüketme kendini......

MAKALEYİ OKU
21
Kas 2018
Geniş Aile

Aya­ğın­da sal­la­dı­ğı ço­cuk bir tür­lü uyu­mu­yor­du. Söy­le­di­ği nin­ni, ma­ka­mı­na en çok gü­ven­dik­le­rin­den­di. Bu­nun­la da uyu­maz­sa hiç­bir şey­le uyu­maz di­ye dü­şün­dü. Bir da­ha söy­le­di....

MAKALEYİ OKU
14
Kas 2018
Avrupalı

Eğitimin amacı; kaba manasıyla, bireyin davranışlarında olumlu değişiklikler meydana getirmektir. Kitap okumanın amacı da, gezip görmenin, yeme içmenin, çalışmanın ve hatta uyumanın da… Amaç, davranışları doğrudan değiştirmek değil...

MAKALEYİ OKU
07
Kas 2018
O Değel’den Eğitim

Çorum'da, cümle içerisinde söylenen ve anlamı ciddi yönde etkileyen bir tamlama vardır: "O değilden…" Halk ağzıyla: "o değelden." Bu söz, konuşmada, hedeflenen sonuca, fark ettirmeden ulaşmak için kullanılır. Günlük hayatta, cümle...

MAKALEYİ OKU
31
Eki 2018
Yerini Arayan Taş

Yüksek dağın yamaçlarında bir taş vardı. Güneşi ilk o görür, yağmurun tadını ilk o çıkarırdı. Uçsuz bucaksız, bereketli topraklara, hiç bitmeyen panayır tadında bir manzaraya bakardı hep… Kuşlar üzerinde dinlenmeye, böcekler,...

MAKALEYİ OKU
24
Eki 2018
Bir Çocuğun Gülüşünde Saklıdır Dünya

Yaş iler­le­dik­çe, da­ha bir etik dü­şün­me­ye, ken­di­si­ni da­ha bir elek­ten ge­çir­me­ye baş­lı­yor in­san. Geç­miş­te­ki ha­ta­la­rı ile yüz­leş­me­ye da­ha bir açık, do­la­şır­ken çar­şı­da, kü­çük...

MAKALEYİ OKU