06
Mar 2019
Yeni Ürün Geliştirmede Pratik Çalışmaların Önemi

Diğer ülkelerin Türkiye'ye bağlılığını sağlamak, bizim de makine imalatında bağımlılığımızı azaltmak en önemli amacımızdır. Bunun da endüstri 4.0 ile mümkün olabileceğine inanıyor ve üreticilerimizin bu teknolojiye hazırlanmaları...

MAKALEYİ OKU
20
Şub 2019
Çorum'un Kenevir Sanayisindeki Payı

Dünyada yeni teknoloji ve üretimin önemi hızla artmaya devam etmektedir. Katma değeri yükselen teknoloji ve ortaya konan ürünler, rekabet ortamını daha zorlu hale getirmektedir. Ayrıca ülkemizin teknoloji ve üretim kapasitesinin artırılarak,...

MAKALEYİ OKU
06
Şub 2019
Köpük Tuğla: AirCreate

İnsanoğlunun dünyaya ayak basmasından itibaren barınak, yani ev inşaatı sürekli yenilenme ve gelişme sürecindedir. Mağara, çadır yaşamlarından sonra barınak, ev yapmak çok yaygınlaştı. Günümüzde evlerde ve binalarda tuğlanın yerini...

MAKALEYİ OKU
23
Oca 2019
Yönetimde Dijitalleşme

Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde sorun çözen, çözüm üreten, sonuç ve vatandaş odaklı devlet anlayışı ile bürokrasinin azaltılması, kamu hizmetlerinde hantallığa sebebiyet veren hususların ortadan kaldırılması, milletimize hizmetlerin...

MAKALEYİ OKU
11
Oca 2019
Artık Hayaller Gerçek Olmuyor

"Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde KOSGEB girişimcilik kurslarına katılan ve sertifikalarını alan ev hanımları, kendi işlerinin patronu oldu.", "Bitlis'in Hizan ilçesinde 10 yıldan fazladır değişik iş alanlarında işçi olarak...

MAKALEYİ OKU
19
Ara 2018
Girişimci Mahalle

Daha önceki birçok yazımda belirttiğim gibi Çorum Mucitler Derneğimizin temel amaçlarından birisi insanımıza üretkenlik ve girişimcilik ruhu aşılamaktır. Bu amaçla bu yazımda Çorum'a üretim noktasında önemli katkılar sunacağını...

MAKALEYİ OKU
05
Ara 2018
Mesajlaşma için 10 tavsiye

Grup sohbetlerinde dikkat edilmesi gereken 10 tavsiye Teknoloji, hayatımızın her alanına, özellikle de sosyal ilişkilere dokunarak dönüştürüyor. Mesela, grup sohbetleri yüz yüze görüşmelerin yerini almaktadır. Bu dönüşüm maalesef görgü...

MAKALEYİ OKU
21
Kas 2018
Elimizi Taşınn Altına Koyuyoruz

Sa­yın Va­li­li­miz Mus­ta­fa Çiftçi gi­bi, bir­çok ar­ka­da­şı­mız "ne icat et­ti­niz?" so­ru­su­nu biz­le­re sor­mak­ta­dır. Şu­ ana ka­dar pa­tent­len­miş bir ica­dı­mız bu­lun­ma­sa da, ka­rın­ca mi­sa­li...

MAKALEYİ OKU
08
Kas 2018
Ön Yargılarımız

Payitaht dizisinde telefonun icadı ile ilgili güzel bir sahne yer aldı. Sahnede meşhur batı hayranı Mahmut Paşa İngiliz Elçisi ile telefonun icadı meselesini konuşuyor ve telefon ile ilgili aşağıdaki diyalog geçmektedir.  - Kim icat etmiş...

MAKALEYİ OKU
24
Eki 2018
Milli ve Yerli Yazılım Üretmek

Mil­li ve yer­li ya­zı­lım ül­ke­mi­zin da­ha da güç­len­me­si için, adı­nı di­ğer ül­ke­le­re kar­şı da­ha faz­la du­yur­ma­sı için en güç­lü si­lah­tır. Mil­li gü­cü­mü­zün, dün­ya ül­ke­le­ri­ne...

MAKALEYİ OKU