17
Kas 2021
(Geçici) Çözüm Bağlamında Bosna-Hersek Krizi

Önceki yazımızda Sırp yayılmacılığının arka planını değerlendirmiş ve krizin sebeplerini irdelemeye çalışmıştık. Ancak ulus-devlet paradigmasının Balkanlar'a sirayet ettiği günden bugüne bölge sürekli çatışma ve kriz alanına...

MAKALEYİ OKU
15
Kas 2021
Sırp Yayılmacılığına Karşı Yumuşak Diplomasi

Bir devletin yayılmacılığı içeririnde bulunduğu birkaç parametre ile hedeflenir. Bunlar; ekonomik gelişme, sınır güvenliği, nüfusun tutulması, siyasal istikrar ve komşuların zafiyetidir. Bu çerçevede "hayat sahası teorisini" hatırlamamız...

MAKALEYİ OKU
04
Kas 2021
Bosna-Hersek'te Kırmızı Alarm

1995'te dayatılan bir ateşkes metni: Dayton. Sözde silahları susturup barışı inşa edecek bir "antlaşmanın(!)" metin dili ne Boşnakça, ne Hırvatça ne de Sırpça. Bosna-Hersek'in üç entitesi bu ateşkes metnine göre kurucu halklar...

MAKALEYİ OKU
29
Eki 2021
Bosna-Hersek'i Filistin'in Kaderine Terk Etmek

Sesimizi yükseltmemiz gerekiyor; sadece duygusal söylemlerle, romantik yaklaşımlarla ya da klavye üzerinden değil; diplomatik, askeri, siyasi, kültürel, sivil tüm bileşenlerimizle harekete geçmemiz gerekiyor. İslâm dünyası, Filistin meselesinde...

MAKALEYİ OKU
20
Eki 2021
Bosna-Hersek'te Savaş Söylemleri

Bosna-Hersek tarihi okumalarında gördüğümüz üzere diğer Balkan ülkelerinde olduğu gibi sürekli istilalara maruz kaldığını, her istilanın sonrasında kitlesel imha ve zorunlu göçlerin meydana geldiğini müşahede etmekteyiz. Pavlikanlar'ın...

MAKALEYİ OKU
01
Eki 2021
Bosna Hersek Düşüncesi Üzerine

Bosna Hersek…  Balkanlarda bir toprak parçası olmasının ötesinde bir düşüncedir; mefkûredir. Farklı dinlere, kültürlere, uluslara ve geleneklere sahip insanların bir arada yaşadığı, yaşayabileceğine dair umutların hala var olduğu...

MAKALEYİ OKU
15
Eyl 2021
"Daha Adil Bir Dünya Mümkün"

Tarihin akışı içerisinde dünya birçok kırılma yaşadı; yaşıyor. Her bir kırılma sonrasında yeni bir düzen arayışı, yeni bir paradigma sorunsalı ihtiyacı doğuyor. Ancak sunulan reçete ya da üretilen paradigma kırılmayı önlemek yerine...

MAKALEYİ OKU
18
Eki 2020
Beton Duvarlar Arasında Açan Bir Çiçek: NURİ PAKDİL

Osmanlı Devleti'nin tasfiye sürecinin hemen akabinde 1923 yabancılaşma döneminin yıkıcı rüzgârlarının ikliminde, çelik dişliler arasında öğütülen, ezilen nesillerin tortusunda açan bir çiçekti O.  1934 yılında Kahramanmaraş'ta...

MAKALEYİ OKU
26
Tem 2020
Ayasofya Devrimi

İlkokuldan başlamak üzere tarihin tanımını bize hep geçmişte yaşanmış, tekrarı olmayan, deneyi yapılamayan vs vs. diye tanımlayıp ezberletirlerdi. Ancak öyle zamanlara şahit oluyoruz ki tarih sadece bize ezberletilen tanımdan ibaret değilmiş;...

MAKALEYİ OKU
12
Tem 2020
Zincirler Kırıldı Ayasofya'mız Açıldı

Tarih ve mekan idrâkimizin tasavvur ettiği bazı önemli dokunuşlar, olgular vardır. Özellikle mânâ aleminde sembolleşen mekanlar, uluslararası güç dengelerinin adeta süregelen mesajlarını yansıtır. Bu mesajı bazen bir heykelde, bazen bir...

MAKALEYİ OKU