13
Mar 2018
Anlamakta anlatmakta zor

Ma­ale­sef Ço­rum Be­le­di­yes­por'da de­ği­şen bir şey yok. Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım­da aşa­ğı dö­nen ib­re ay­nı hız­la de­vam edi­yor. İna­nın an­la­mak­ta yo­rum­la­mak­ta zor­la­nı­yo­rum bir...

MAKALEYİ OKU