19
Oca 2019
Dost

Dost, sırtını dayadığında kendini güvende hissettiğin, en kötü gününde bile yanında olan, sevincini ve kederini seninle paylaşan veya paylaşabildiğin, senin derdini kendi deri olarak bilen ve kendisine dert edinen kimse demektir.  Dostluğun,...

MAKALEYİ OKU
11
Oca 2019
Arkadaş

Arkadaş, birçok konuda ortak paydaları olan, anlaşabilen, birbirine destek verebilen veya bir takım menfaat veya çıkarların bir araya getirdiği kişiler demektir. Genelde hepimizin de arkadaşları vardır. Her insan, yaratılış fıtratının gereği...

MAKALEYİ OKU
03
Oca 2019
Fıtrat

Fıtrat; Kelime olarak yaratılış, yapı, karakter, tabiat, mizaç, adetullah (Yüce Rabbimizin, içinde yaşadığımız âlemi bir takım ilahi kanunlar çerçevesinde yaratmasıdır) Peygamberlerin sünnetleri, hilkat, tabii eğilim, huy,  içgüdü,...

MAKALEYİ OKU
27
Ara 2018
Hz. İsa, Noel ve Yılbaşı Kutlamaları

Kur'an-ı Kerim'de "Allah elçisi Meryem oğlu İsa'yı öldürdük demeleri yüzünden (Onları lanetledik) hâlbuki onu ne öldürdüler, nede astılar; Fakat (öldürdükleri) onlara İsa gibi gösterildi… Bu hususta zanna uymak dışında...

MAKALEYİ OKU
21
Ara 2018
Tevekkülü Nasıl Anlamalıyız?

Tevekkül; elden gelen her türlü tedbiri aldıktan sonra, Allah'a havale ederek onun rızasına sığınmaktır. Velev ki sonuç hoşumuza gitmese bile isyan etmeyip rıza göstermektir. Müslüman'a düşen görev yapacağı işlerde her türlü...

MAKALEYİ OKU
20
Ara 2018
Kaza ve Kaderi Nasıl Anlamalıyız

"Kaderi yanlış anladık biz. 'Kısmetse gelir' dedik. Kur'an 'İnsana sadece çalışmasının karşılığı vardır'  dedi. Biz 'Alnında yazılan olur' dedik. Kur'an 'Biz her insanın kaderini kendi çabasına...

MAKALEYİ OKU
13
Ara 2018
Sünnetin Hayatımızdaki Yeri ve Önemi - 5

İlahi vahyin yaşanılır bir hale gelmesinde, sünnetin önemli bir ayağını hadisler oluşturur. En çok hadis rivayet edenlerin başında ise Ebu Hureyre gelir. Yemen'den Medine'ye gelerek Müslüman olan Ebu Hureyre Müslüman olduğu günden...

MAKALEYİ OKU
06
Ara 2018
Sünnetin Hayatımızdaki Yeri ve Önemi - 4

Ashap, Vahy sürecinin başlamasıyla birlikte her nazil olan sureyi anında yazdıkları, çoğalttıkları, ezberledikleri gibi hadislerinde bir kısmını peygamberimizin sağlığında (Es-sahifetüs Sadıka) yazılarak kayıt altına almışlardır....

MAKALEYİ OKU
29
Kas 2018
Sünnetin Hayatımızdaki Yeri ve Önemi - 3

İslami bilgilerin ikinci ana kaynağı sünnettir. Sünnet; peygamberimizin söz, davranış, uygulama ve tasvip edip uygun gördüğü şeylerdir. Peygamberimiz ilahi vahyin uygulamasını somut bir biçimde göstermiştir.  Sünnet, İslam'ın...

MAKALEYİ OKU
21
Kas 2018
Mevlid-i Nebi - 2

Her yıl Pey­gam­be­ri­mi­zin do­ğu­mu­nun se­ne­yi dev­ri­ye­sin­de, ona olan sev­gi­mi­zi ifa­de et­mek için bir ta­kım et­kin­lik­ler dü­zen­le­nir. İn­san­la­ra gül­ler da­ğı­tı­la­rak yü­rek­ler pey­gam­ber...

MAKALEYİ OKU