SAĞLIK

Epilepsiye pilli kontrol
Epilepsiye pilli kontrol

Halk ara­sın­da "sa­ra" ola­rak bi­li­nen epi­lep­si has­ta­lı­ğı, pil­le ça­lı­şan ve be­yi­ne kı­sa ara­lık­lar­la akım gön­de­ren te­da­viy­le kon­trol al­tı­na alı­na­bi­li­yor.

'Uyku apnesi ve hipertansiyon arasında ilişki var'
'Uyku apnesi ve hipertansiyon arasında ilişki var'

SBÜ Eren­köy Ruh ve Si­nir Has­ta­lık­la­rı Sağ­lık Uy­gu­la­ma ve Araş­tır­ma Mer­ke­zi Uy­ku Kli­ni­ği Eği­tim So­rum­lu­su Doç. Dr. Sa­ime Fü­sun Do­maç, "Hi­per­tan­si­yo­nu olan has­ta­lar­da uy­ku ap­ne­si sen­dro­mu yüz­de 30 sap­tan­mak­ta­dır." de­di.

LÖSEV neler başarıyor?
LÖSEV neler başarıyor?
Vatandaşlara sıcak hava uyarısı
Vatandaşlara sıcak hava uyarısı
Özel Hastane’de başarılı  tüp mide ameliyatı
Özel Hastane’de başarılı tüp mide ameliyatı
Yeni HIV aşısı ümit vadediyor
Yeni HIV aşısı ümit vadediyor

Ye­ni bir HIV aşı­sı­nın, dün­ya ça­pın­da in­san­la­rı ko­ru­ma ka­pa­si­te­si­ne sa­hip ol­du­ğu be­lir­ti­li­yor.

Çorum bebek ölümlerinin en az olduğu iller arasında
Çorum bebek ölümlerinin en az olduğu iller arasında

Çorum İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, Çorum’un bebek ölümlerinin en az görülen iller arasında yer aldığını açıkladı. 

'Horluyorsanız uyku apnesi de yaşıyor olabilirsiniz'
'Horluyorsanız uyku apnesi de yaşıyor olabilirsiniz'
Doktora hastanın simülasyonu gidecek
Doktora hastanın simülasyonu gidecek
Kalp check-up’ı hayat kurtarıyor
Kalp check-up’ı hayat kurtarıyor