SAĞLIK

‘Sigara kadınların kalbini daha çok etkiliyor'
‘Sigara kadınların kalbini daha çok etkiliyor'

"Kadınlar ve erkekler bu konunda ne kadar eşit gözükse de sigara kullanan kadınların biraz daha dezavantajı var."

İskilip Devlet Hastanesi’nin inşaatı tamamlandı
İskilip Devlet Hastanesi’nin inşaatı tamamlandı

100 yataklı İskilip Devlet Hastanesi’nin inşaatı tamamlandı.

Ramazanda sigara tiryakilerine önemli uyarı
Ramazanda sigara tiryakilerine önemli uyarı
Hastanede 3 boyutlu devrim
Hastanede 3 boyutlu devrim
16 yılda keneden 501 kişi öldü
16 yılda keneden 501 kişi öldü
'KKKA aşısı önümüzdeki yıl  dünya pazarına sunulacak'
'KKKA aşısı önümüzdeki yıl dünya pazarına sunulacak'

Sağ­lık Ba­ka­nı Ah­met De­mir­can, Tür­ki­ye'nin yer­li aşı He­pa­tit B ve C aşı­la­rı­nı üret­mek için son aşa­ma­ya gel­di­ği­ni be­lir­te­rek, "Kı­rım Kon­go Ka­na­ma­lı Ate­şi (KKKA) has­ta­lı­ğı aşı­sı­nı dün­ya­da ilk üre­ten de bi­ziz. Önü­müz­de­ki yıl için­de bu aşı­nın kli­nik saf­ha­la­rı ta­mam­la­na­cak ve aşı üre­ti­lip dün­ya pa­za­rı­na su­nu­la­cak." de­di.

Hastane'nin memnuniyet oranı yüzde 98
Hastane'nin memnuniyet oranı yüzde 98

"Yatan hastaların memnuniyet oranı yüzde 98'e yükseldi. Ayakta tedavi gören hastalarımızın memnuniyet oranı ise yüzde 94 seviyesinde"

'Türkiye'de insanların yüzde 40'ı hipertansiyon hastası'
'Türkiye'de insanların yüzde 40'ı hipertansiyon hastası'
Engelli çocuklar sevk çilesinden kurtuldu
Engelli çocuklar sevk çilesinden kurtuldu
İnmede ilk 4,5 saat kritik eşik
İnmede ilk 4,5 saat kritik eşik