Auralio’lu Çorum Belediyespor ilk sınavında

Ço­rum Be­le­di­yes­por li­gin be­şin­ci haf­ta ma­çın­da ye­ni Tek­nik Di­rek­tö­rü Meh­met Au­ra­lio yö­ne­ti­min­de­ki ilk kar­şı­laş­ma­da ya­rın sa­ha­sın­da Tur­gut­lus­por’u ko­nuk ede­cek.

Auralio’lu Çorum Belediyespor ilk sınavında

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por li­gin be­şin­ci haf­ta ma­çın­da ye­ni Tek­nik Di­rek­tö­rü Meh­met Au­ra­lio yö­ne­ti­min­de­ki ilk kar­şı­laş­ma­da ya­rın sa­ha­sın­da Tur­gut­lus­por’u ko­nuk ede­cek.
Se­zo­na Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Say­han yö­ne­ti­min­de baş­la­yan ve ilk dört haf­ta so­nun­da iki ga­li­bi­yet iki mağ­lu­bi­yet alan kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım­da Göl­cüks­por mağ­lu­bi­ye­ti­nin ar­dın­dan Say­han ile yol­lar ay­rıl­mış ve ta­kım Meh­met Au­ra­lio ge­ti­ril­miş­ti.
Lig­de evin­de oy­na­dı­ğı iki ma­çı­da ka­za­nan an­cak dep­las­man­da iki ma­çın­dan da mağ­lup ay­rı­lan kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım ya­rın Tur­gut­lus­por ile evin­de­ki ma­çı­da ka­za­na­rak iç sa­ha is­tik­ra­rı­nı sür­dür­mek ama­cın­da. Ço­rum Be­le­di­yes­por’da Göl­cüks­por ma­çın­da sa­kat­lı­ğı ne­de­ni ile for­ma gi­ye­me­yen Oğuz­han ya­rın­ki maç­ta ta­kı­mın­da­ki ye­ri­ni ala­bi­le­cek. Sa­kat­lı­ğı de­vam eden Ba­rış ise bu maç­ta­da yok.
Ko­nuk Tur­gut­lus­por ise lig­de ilk dört haf­ta­da ise beş pu­an top­la­dı. Se­zo­na Bağ­cı­lar dep­las­ma­nın­da be­ra­ber­lik ile baş­la­yan Tur­gut­lus­por evin­de Di­yar­be­kirs­por’u 3-0 ye­ne­rek ilk ga­li­bi­ye­ti­ni al­mış ar­dın­dan Ko­ca­elis­por dep­las­ma­nın­da ise 2-1 mağ­lup ol­muş­tu. Son ma­çın­da ise ge­çen haf­ta evin­de Bay­burt­spor ile 1-1 be­ra­be­re kal­dı. Tur­gut­lus­por lig­de üst sı­ra­lar­dan kop­ma­mak için ya­rın Ço­rum Be­le­di­yes­por dep­las­ma­nın­dan pu­an ya­da pu­an­lar­la dön­mek için mü­ca­de­le ede­cek.
Ya­rın sa­at 15.30’da Dr. Tur­han Kı­lıç­cı­oğ­lu Sta­dı’nda oy­na­na­cak Ço­rum Be­le­di­yes­por - Tur­gut­lus­por ma­çı­nı Trab­zon böl­ge­si C Klas­man ha­ke­mi Si­nan Öz­can yö­ne­te­cek. Yar­dım­cı­la­rı ise Ri­ze’den Ke­rem Kal­kan ve İs­ma­il Er­tunç ma­çın dör­dün­cü ha­ke­mi ise Cem Çu­buk­cu.

3. Lig  3. Grup haftanın maçları ve hakemleri  
 

Pazar:
Çorum Bel - Turgutluspor: Sinan Özcan (Trabzon).
Cizrespor- Serik Belediyespor: Sezer Polat (İstanbul).
Bayburtspor- H. Edip Adıvar: Burak Güner (Ankara).
Diyarbekirspor- Payasspor: Serkan Önsal (Sakarya).
Karacabey - Gölcük: Önder Turgay Demirdak (İzmir)
Muğlaspor-1461 Trabzon: Ahmet Balkan (Balıkesir).
Bağcılarspor-Bucaspor: Lütfullah Aslan (Diyarbakır).

 

Pazartesi :
An. Adliye - Fatsa Bele: Erdoğan Özkaya (İstanbul).
Kocaelispor - Erzincanspor: Levent Balcı (İzmir).

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER