Başkan Özcan’dan sert mesajlar

Ço­rum Be­le­di­yes­por Baş­ka­nı Fa­tih Öz­can 1461 Trab­zon mağ­lu­bi­ye­ti­nin ar­dın­dan sos­yal med­ya he­sa­bın­dan sert bir me­saj ya­yın­la­dı.

Başkan Özcan’dan sert mesajlar

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por Baş­ka­nı Fa­tih Öz­can 1461 Trab­zon mağ­lu­bi­ye­ti­nin ar­dın­dan sos­yal med­ya he­sa­bın­dan sert bir me­saj ya­yın­la­dı.

Kar­şı­laş­ma­yı 2. Baş­kan Mus­ta­fa Şe­ker, Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı Ha­mit Işık ve Mus­ta­fa Al­tun­ka­ya ile bir­lik­te iz­le­yen Baş­kan Fa­tih Öz­can maç so­nun­da bü­yük bir ha­yal kı­rık­lı­ğı ya­şa­dı. Otur­du­ğu yer­den uzun sü­re kal­ka­ma­yan ve üzün­tü­sü­nü ya­şa­yan Öz­can ma­çın ar­dın­dan ise sos­yal med­ya he­sa­bın­dan sert me­saj­lar ver­di.

Öz­can ‘Ki­lo­met­re­ler­ce uzak­lar­dan ge­lip ma­çın bi­tiş dü­dü­ğü­ne ka­dar ta­kı­mı­mı­zı yal­nız bı­rak­ma­yan, fe­da­kar ta­raf­tar­la­rı­mı­za ga­li­bi­yet se­vin­ci ya­şa­ta­ma­ma­nın üzün­tü­sü içe­ri­sin­de­yim. Siz­le­re ya­şat­tı­ğı­mız üzün­tü­nün he­sa­bı so­ru­la­cak­tır, içi­niz ra­hat ol­sun. Bu yo­lun so­nun­da ya se­ve se­ve ya da se­ve se­ve o ku­pa Ço­rum’a ge­le­cek­tir’ de­di.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Misafir
Misafir - 3 yıl Önce

Başkanım eminim çok iyi niyetlisin ama hoca tercihin ve yapılan transferler sizi mahcup edecek , inşAllah ben yanılırım

Murat
Murat - 3 yıl Önce

sayın baskanım bu işler böyle olmaz.Futbolcu cin gibidir.Ligin ikinci haftasında tehdit etmeye başlarsanız 7. haftada bu topçular sizi gönderir.Haberiniz ola!

Galip uz
Galip uz - 3 yıl Önce

Al işte şu Başkan arkadaşın konuştuğuna bakın resmen tehdit ya sen kaç yolluk başkanlık yaptın nerde yaptın ha AMATÖR KÜMEDE yapmışın acemi olduğun da belli höt söt hesap verilecek gibi demeçlerle olmaz bu işler FATİH bey işiniz hava civa gibi görünüyor hatalı sizlersiniz biz taraftar olarak hep dedik transfer yetersiz siz dinlemediniz atama yönetim ve aynı isimler dedik anlatamadık hatalarınızı demeçlerle kapatmaya çalışmayın yinede şampiyonluk bekliyoruz BAŞARILAR..

Aliço
Aliço - 3 yıl Önce

Tehditle bak ya kendi bilmemezliklerini bu tür demeçle bastırmaya çalışıyor bu Başkan Arkadaşı kim getirdi buraya ya her tarafı acemilik kokuyor yürü git işine ya

Çorumlu
Çorumlu - 3 yıl Önce

Sen transferi OĞUZHANA danışarak yaparsan takımın Hocası OĞUZHAN olursa hoca 2 .sıraya düşürülmüş zateN birde ne iş yaptığı belli olmayan PEMPE ÇEKETLİ mustafa Arkadaşa yetki verirsen bunların olacağı belliydi

Telli
Telli - 3 yıl Önce

Ya ne Hocası bu takımın Hocası FUTBOLCU OĞUZHAN OLMUŞ,HAMİT BEY OLMUŞ haberiniz yok

Berat
Berat - 3 yıl Önce

Hesap soracam diyorsan soracam sn Başkan sonradan YÖK şöyle YÖK böyle su koyuvermicen yada böyle demeç vermicen futbol şubesi ne iş yapıyor orada neden bişeyler varsa müdahelesi etmiyor Akif arkadaşımız, takım OĞUZHAN diye oyuncunun dediği oluyormuş duyduklarımız oyuncu oyuncululuğunu bilmeli ki bu oyuncu sahada yürüyor bitik zateN şampiyonluk bekliyoruz başarılar

Çello
Çello - 3 yıl Önce

Bu Başkan arkadaş kim ki ne mezunu kariyeri ne ihaleci diyorlar yemek OTOPARK işi yapıyormuş talihsiz demeç vermiş keşke böyle demeçler vermese iyiymiş yeni heyecanlı herhalde inşAllah takım şampiyon olur destekçiyiz

SIRADAKİ HABER