Çorum Belediyesi GençlikFİLE’de kayıpsız gidiyor

Vo­ley­bol Er­kek­ler 2. li­gin­de­ki tem­sil­ci­miz Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por dör­dün­cü ma­çı­nı­da ka­za­na­rak grup­ta li­der­li­ği­ni de­vam et­tir­di.

Çorum Belediyesi GençlikFİLE’de kayıpsız gidiyor

HALİL ÖZTÜRK
Vo­ley­bol Er­kek­ler 2. li­gin­de­ki tem­sil­ci­miz Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por dör­dün­cü ma­çı­nı­da ka­za­na­rak grup­ta li­der­li­ği­ni de­vam et­tir­di. İlk üç ma­çı­nı ka­za­nan tem­sil­ci­miz dör­dün­cü ma­çın­da Kay­se­ri Sa­ha­bi­ye dep­las­ma­nın­da da zor­lan­ma­dan 3-0’lık skor­la ga­lip ge­le­rek zir­ve­de­ki ye­ri­ni ko­ru­du. Ta­kip­ci­si Me­lik Ga­zi Be­le­di­yes­por’un bay geç­ti­ği haf­ta­da Şi­ran Aka­de­mi ise evin­de Baf­ra’yı 3-0 ye­ne­rek üçün­cü sı­ra­ya yük­sel­di. De­ve­li Be­le­di­yes­por, Er­zu­rum dep­las­ma­nın­dan 3-2’lik ga­li­bi­yet ile dö­ner­ken Or­du Ana­do­lu İHL ise sa­ha­sın­da To­kat Be­le­di­ye Plev­ne önün­de 3-2 ga­lip ge­le­rek haf­ta­yı iki pu­an­la ka­pat­tı.

Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por be­şin­ci haf­ta ma­çın­da pa­zar gü­nü Er­zu­rum Spor Li­se­si’ni ko­nuk ede­cek.

YORUM EKLE
YORUMLAR
EMRE
EMRE - 2 yıl Önce

ÇOK GÜZEL BİR SPOR DAHADA YAYGINLAŞTIRILMALIDIR. GENÇLERE BAŞARILAR DİLERİM

SIRADAKİ HABER