Fatih Bolat yeniden Kütahyaspor’da

Ço­rum ama­tör ku­lüp­le­rin­den İl Özel İda­res­por’da fut­bo­la baş­la­yan ar­dın­dan Ço­rums­por alt ya­pı­sı­na trans­fer olan Fatih Bolat yeniden Kütahyaspor’da

Fatih Bolat yeniden Kütahyaspor’da

HA­LİL ÖZ­TÜRK

Fa­tih Bo­lat iki yıl ara­dan son­ra ye­ni­den Kü­tah­yas­por’da. Ço­rum ama­tör ku­lüp­le­rin­den İl Özel İda­res­por’da fut­bo­la baş­la­yan ar­dın­dan Ço­rums­por alt ya­pı­sı­na trans­fer olan Fa­tih Bo­lat 2011 yı­lın­da pro­fes­yo­nel ol­duk­tan son­ra Ay­va­lık­gü­cü, Ar­sins­por, Kü­tah­yas­por, Muğ­las­por ta­kım­la­rın­da pro­fes­yo­nel oy­na­dık­tan son­ra geç­ti­ği­miz se­zon ama­tö­rö dö­ne­rek 68 Ak­sa­ray Be­le­di­yes­por ta­kı­mın­da for­ma giy­di.
Ye­ni se­zon­da Böl­ge­sel Ama­tör Lig’de ye­ni­den 3. li­ge dön­mek için mü­ca­de­le ede­cek olan Kü­tah­yas­por ile an­laş­tı. Genç fut­bol­cu im­za tö­re­ni son­ra­sın­da sos­yal med­ya he­sa­bın­dan yap­tı­ğı pay­la­şım­da ‘Ya­rım ka­lan hi­ka­ye­mi ta­mam­la­ma­ya gel­dim, ye­ni­den Kü­tah­yas­por’ yaz­dı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER