Geç gelen galibiyet:0-2

Ço­rum Be­le­di­yes­por se­zo­nu ga­li­bi­yet­le ka­pat­tı. Lig­de son ga­li­bi­ye­ti ikin­ci ya­rı­nın ikin­ci haf­ta­sın­da Ad­li­yes­por dep­las­ma­nın­da alan ara­dan ge­çen 14 haf­ta bo­yun­ca üç pu­an se­vin­ci ya­şa­ya­ma­yan kır­mı­zı si­yah­lı­lar Ka­ra­ca­bey dep­las­ma­nın­da Er­tuğ­rul’un at­tı­ğı iki gol­le 2-0 ga­lip ge­le­rek se­zo­nu üç pu­an­la ka­pat­tı.

Geç gelen galibiyet:0-2

HA­LİL ÖZ­TÜRK

Ço­rum Be­le­di­yes­por se­zo­nu ga­li­bi­yet­le ka­pat­tı. Lig­de son ga­li­bi­ye­ti ikin­ci ya­rı­nın ikin­ci haf­ta­sın­da Ad­li­yes­por dep­las­ma­nın­da alan ara­dan ge­çen 14 haf­ta bo­yun­ca üç pu­an se­vin­ci ya­şa­ya­ma­yan kır­mı­zı si­yah­lı­lar Ka­ra­ca­bey dep­las­ma­nın­da Er­tuğ­rul’un at­tı­ğı iki gol­le 2-0 ga­lip ge­le­rek se­zo­nu üç pu­an­la ka­pat­tı.

Cu­mar­te­si gü­nü Bur­sa’da oy­na­nan ma­ça 14 ki­şi­lik kad­ro ile gi­den Ço­rum Be­le­di­yes­por genç oyun­cu­lar ağır­lık­lı bir kad­ro ile çı­kan kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım ma­çın ilk ya­rı­sın­da çok kö­tü bir fut­bol or­ta­ya koy­du. Bu bö­lüm­de Ka­ra­ca­bey atak­la­rın­da genç ka­le­ci Onur yap­tı­ğı ba­şa­rı­lı kur­ta­rış­lar ile ra­ki­be gol iz­ni ver­me­di. İlk ya­rı­nın son bö­lü­mün­de ge­len gol­le mo­ral­le­nen kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım ikin­ci ya­rı­da da­ha iyi bir fut­bol or­ta­ya koy­du.
Ma­çın ikin­ci ya­rı­sın­da denk iki kuv­ve­tin mü­ca­de­le­si şek­lin­de ge­çen maç­ta kır­mı­zı si­yah­lı­lar son da­ki­ka­da Er­tuğ­rul’un aya­ğın­dan bul­du­ğu ikin­ci gol­le ra­ki­bi­ni 2-0 ye­ne­rek se­zo­nu üç pu­an­la ka­pat­tı.
8. da­ki­ka­da et­ki­li ge­li­şen Ka­ra­ca­bey ata­ğın­da Ali Se­rin top­la sağ çap­raz­dan top­ba ce­za sa­ha­sı­na gir­di ka­le­ci Onur ile kar­şı kar­şı­ya kal­dı­ğı an­da sert vur­du genç fi­le bek­çi­si­Onur açı­yı iyi ka­pat­tı vu­ru­şun­da ka­le­ci­den dö­nen to­pu sa­vun­ma uzak­laş­tır­dı ve ra­ki­be gol iz­ni ver­me­di.
13. da­ki­ka­da Oğuz­han’ın kul­lan­dı­ğı fa­ul atı­şın­da sa­vun­ma­dan ile­ri çı­kan Ba­tu­han’ın ka­fa vu­ru­şun­da top az fark­la au­ta çık­tı.
41. da­ki­ka­da Ço­rum Be­le­di­yes­por go­lü bul­du. Sa­vun­ma­da Ömer Fa­ruk’un ge­ri pa­sı kı­sa dü­şün­ce ara­ya gi­ren Öz­gür top­la bu­luş­tu sağ­dan ile­ri çı­kan Er­tuğ­rul’un önü­ne bı­rak­tı bu fut­bol­cu­da ce­za sa­ha­sı­na gir­di­ği yen­den yer­den uzak kö­şe­ye sert vur­du ve to­pu ağ­la­ra gön­de­re­rek ta­kı­mı­nı 1-0 öne ge­çir­di.
İlk ya­rı­yı bu gol­le Ço­rum Be­le­di­yes­por 1-0 ön­de ta­mam­la­dı.
47. da­ki­ka­da Mü­ca­hit Hak­tan top­la ha­re­ket­len­di ce­za sa­ha­sı üze­rin­de dü­şü­rül­dü ka­za­nı­lan fa­ul atı­şın­da Mert sert vur­du sa­vun­ma­dan se­ken to­pu ka­le­ci Özal son an­da kor­ne­re to­kat­la­dı ve ka­le­sin­de go­le izin ver­me­di.
69. da­ki­ka­da Ço­rum Be­le­di­yes­por di­re­ğe ta­kıl­dı. Sağ ka­nat­tan kul­la­nı­lan kor­ner atı­ğın­da Er­tuğ­rul or­ta­la­dı ar­ka di­rek­te İs­met to­pu or­ta­ya al­tı pa­sa çı­kar­dı Ba­tu­han ge­li­şi­ne do­kun­du top yan di­re­ğe çar­pa­rak oyun ala­nı­na dön­dü ve sa­vun­ma teh­li­ke­yi uzak­laş­tır­dı.
71. da­ki­ka­da sol ka­nat­tan ge­li­şen Ka­ra­ca­bey ata­ğın­da Emir­han’ın or­ta­sın­da Aziz ka­fa­yı vur­du Ba­tu­han to­pu çiz­gi üze­rin­den çı­kar­dı ve sa­vun­ma teh­li­ke­yi uzak­laş­tır­dı.
82. da­ki­ka­da Ömer Fa­ruk yap­tı­ğı sert ha­re­ket son­ra­sın­da çift sa­rı kart­tan kır­mı­zı kart gö­re­rek ta­kı­mı­nı on ki­şi bı­rak­tı.
87. da­ki­da sağ ka­nat­tan Er­tuğ­rul ce­za sa­ha­sı­na gir­di ka­le­ci ile kar­şı kar­şı­ya po­zis­yon­da sert vur­du ka­le­ci Özal to­pu kö­şe­den çı­kar­dı.
90. da­ki­ka­da Er­tuğ­rul ma­çı bi­ti­ren ikin­ci go­lü at­tı. Sağ ka­nat­tan Meh­met Za­hit’in or­ta­sın­da ar­ka di­rek­te top­la bu­lu­şan Er­tuğ­rul çap­raz­dan uzak ka­le di­re­ği­ne ha­ri­ka bir vu­ruş ya­pa­rak ken­di­si­nin ve ta­kı­mı­nın ikin­ci go­lü­nü ata­rak sko­ru 2-0 ya­pan go­lü at­tı.

PUAN DURUMU 

1.

Utas Usakspor

33

18

11

4

54:26

65

2.

Tarsus

34

17

10

7

60:36

61

3.

Sultanbeyli

34

16

10

8

52:34

58

4.

Kizilcaboluk Spor Kulubu

34

14

14

6

54:39

56

5.

Elaziz Bld.

34

14

10

10

43:40

52

6.

Tepecik

34

16

4

14

39:40

52

7.

Corum

34

10

18

6

51:39

48

8.

Cizrespor

34

13

7

14

39:46

46

9.

Karakopru

34

11

12

11

46:33

45

10.

Düzyurtspor

34

11

12

11

48:50

45

11.

Karacabey Birlikspor

34

11

9

14

28:32

42

12.

Payasspor

34

10

11

13

37:46

41

13.

Kocaelispor

34

9

13

12

35:42

40

14.

Ankara Adliyespor

34

8

14

12

32:40

38

15.

Osmaniyespor

34

8

14

12

37:49

38

16.

Aydınspor

34

7

11

16

28:50

32

17.

Tekirdagspor

34

8

6

20

42:64

30

18.

Arsinspor

33

7

8

18

22:41

29

Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2018, 10:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER