Gül’den Solak’a ziyaret

Fe­ner­bah­çe’de spor ha­ya­tı­nı sür­dü­ren mil­li ma­sa te­nis­ci hem­şeh­ri­miz Ali Af­şin Gül, Ço­rum Be­le­di­ye Spor Mü­dü­rü ve Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por Baş­ka­nı Na­dir So­lak’ı zi­ya­ret et­ti.

Gül’den Solak’a ziyaret

HARUN AKKAYA
Fe­ner­bah­çe’de spor ha­ya­tı­nı sür­dü­ren mil­li ma­sa te­nis­ci hem­şeh­ri­miz Ali Af­şin Gül, Ço­rum Be­le­di­ye Spor Mü­dü­rü ve Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por Baş­ka­nı Na­dir So­lak’ı zi­ya­ret et­ti. Geç­ti­ği­miz gün­ler­de ya­pı­lan Bal­kan Şam­pi­yo­na­sı’nda bir al­tın bir­de bronz ma­dal­ya ka­za­nan Ali Af­şin Gül, Na­dir So­lak’ı zi­ya­re­tin­de Be­le­di­ye Ma­sa Te­ni­si an­tre­nör­le­ri Ali Kork­maz ve Ömer Fa­ruk Ye­tim’de ha­zır bu­lun­du. Ma­sa Te­ni­si üze­ri­ne ya­pı­lan soh­bet so­nun­da Na­dir So­lak, Ali Af­şin Gül’e 19 nu­ma­ra­la­rı for­ma he­di­ye et­ti

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER