Hentbolcülerimiz yarı finalde

Amasya’da devam eden Küçükler Türkiye Hentbol Şampiyonası’nda Çorum Gençlikspor çeyrek final maçında Tokat Turhal karmasını 12-5 yenerek yarı finale yükseldi. Bu sabah Adana ile karşılaşacak temsilcimiz kazanırsa finalde kaybederse üçüncülük dördüncülük maçına çıkacak.

Hentbolcülerimiz yarı finalde

YÜK­SEL BA­SAR
Amas­ya’da de­vam eden Kü­çük­ler Hent­bol Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı’nda Ço­rum Genç­liks­por kız ta­kı­mı çey­rek fi­nal ma­çın­da To­kat Tur­hal kar­ma­sı­nı 12-5 ye­ne­rek ya­rı fi­na­le yük­sel­di.
Gru­bun­da ilk ma­çın­da Amas­ya kar­ma­sı­nı 12-1 ye­nen Ço­rum Genç­liks­por ikin­ci ma­çın­da ise Mer­sin’e 15-13 ye­nil­di. Son maç­ta dün Ban­dır­ma Kar­ma­sı­nı  20-5 ye­nen tem­sil­ci­miz grup ikin­ci­si ola­rak çık­tı­ğı çey­rek fi­nal­de To­kat Tur­hal kar­ma­sı ile dün çey­rek fi­nal­de kar­şı­laş­tı. Ra­ki­bi önün­de baş­tan so­na ka­dar üs­tün bir oyun çı­kar­tan Ço­rum Genç­liks­por ilk ya­rı­sı­nı 51-1 ön­de ta­mam­la­dı­ğı maç­tan 12-5’lik skor­la ga­lip ay­rıl­dı.
Genç­liks­por’u ga­li­bi­ye­te Ay­lin (6), Se­lin ve Cey­da  (2), Ne­hir ve Kar­den ise bi­rer gol­le ulaş­tır­dı. Tem­sil­ci­miz bu­gün sa­bah se­an­sın­da ya­rı fi­nal­de Ada­na ile fi­na­le yük­sel­mek için kar­şı­la­şa­cak. Kay­bet­me­si ha­lin­de ise öğ­le­den son­ra üçün­cü­lük dör­dün­cü­lük ma­çı­na çı­ka­cak.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER