İlbars ve Örtücü bugün Avrupa’da mindere çıkıyor

Üsküp’de devam eden Yıldızlar Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası’nda Çorum’lu Mert İlbars ve Tansel Can Örtücü bugün madalya için mindere çıkacaklar.

İlbars ve Örtücü bugün Avrupa’da mindere çıkıyor

HA­RUN AK­KA­YA

Yıl­dız­lar Av­ru­pa Gü­reş Şam­pi­yo­na­sı’nda gre­ko­ro­men stil­de he­ye­can bu­gün baş­lı­yor. Bu­gün­ki gre­ko­ro­men stil­de iki Ço­rum­lu gü­reş­çi min­de­re çı­ka­cak.
Ma­ke­don­ya’nın Üs­küp şeh­rin­de de­vam eden Av­ru­pa Yıl­dız­lar Gü­reş Şam­pi­yo­na­sı gre­ko­ro­men stil­de he­ye­can bu­gün baş­lı­yor. Gre­ko­ro­men stil­de bu­gün baş­la­ya­cak 56 ki­lo­da Sun­gur­lu’da ça­lış­ma­la­rı­nı an­tre­nö­rü Çe­le­bi Ba­yır yö­ne­ti­min­de sür­dü­ren Mert İl­bars ve 65 ki­lo­da ise Ço­rum Be­le­di­yes­por gü­reş­çi­si Tan­sel Can Ör­tü­cü min­de­re çı­ka­cak.
An­tre­nör Çe­le­bi Ba­yır, Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sı’nda min­de­re çı­ka­cak olan spor­cu­la­rı­na gü­ve­ni­nin tam ol­du­ğu­nu ve kür­sü­ye çı­ka­cak­la­rı­na inan­dı­ğı­nı söy­le­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER