İlk gün iki sakatlık

Ço­rum Be­le­di­yes­por’un Kı­zıl­ca­ha­mam kam­pın­da­ki ilk gün­de iki sa­kat­lık ya­şan­dı.

İlk gün iki sakatlık

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por’un Kı­zıl­ca­ha­mam kam­pın­da­ki ilk gün­de iki sa­kat­lık ya­şan­dı. Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kı­mın dün sa­bah yap­tı­ğı an­tren­man sı­ra­sın­da ka­le­ci Onur­can bi­le­ği­ne al­dı­ğı dar­be ne­de­ni ile genç Ha­cı Ömer ise ise omu­zu üze­ri­ne düş­tü­ğü için ça­lış­ma­yı ya­rı­da bı­rak­tı­lar. İki fut­bol­cu­nun­da te­da­vi­si­ne baş­lan­dı­ğı ve cid­di bir du­rum­la­rı­nın ol­ma­dı­ğı be­lir­til­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER