Kar­tal fi­gür­lü to­tem mon­te edil­di

Ya­pı­mı ta­mam­la­nan ve 27 Ma­yıs ta­ri­hin­de tö­ren­le hiz­me­te açı­lan Ço­rum Be­le­di­yes­por Te­sis­le­ri'nin önem­li bir ek­si­ği ta­mam­lan­dı.

Kar­tal fi­gür­lü  to­tem mon­te  edil­di

Ya­pı­mı ta­mam­la­nan ve 27 Ma­yıs ta­ri­hin­de tö­ren­le hiz­me­te açı­lan Ço­rum Be­le­di­yes­por Te­sis­le­ri'nin önem­li bir ek­si­ği ta­mam­lan­dı.
Te­si­sin he­men önü­ne, çev­re­yo­lu ke­na­rı­na 2.70 met­re enin­de 12 met­re yük­sek­li­ğin­de to­tem mon­te edil­di. To­te­min en üs­tün­de ka­nat­la­rı­nı aç­mış uçan bir kar­tal fi­gü­rü bu­lu­nur­ken, onun al­tın­da 'Ço­rum Be­le­di­yes­por Te­sis­le­ri' ya­zı­sı ve en alt­ta da Ço­rum Be­le­di­yes­por lo­go­su yer al­dı.(Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER