Korkmazoğlu yeniden Çorum Belediyespor’da

2015-2016 se­zo­nun­da da Ço­rum Be­le­di­yes­por  for­ma­sı gi­yen sa­vun­ma oyun­cu­su Eş­ref Kork­ma­zoğ­lu ile 2 yıl­lık söz­leş­me im­za­la­dı. 

Korkmazoğlu yeniden Çorum Belediyespor’da

FA­TİH BAT­TAR
Ço­rum Be­le­di­yes­por, geç­ti­ği­miz se­zon 2.Lig eki­bi Ke­çi­ören­gü­cüs­por'da top koş­tu­ran ve 2015-2016 se­zo­nun­da da Ço­rum Be­le­di­yes­por  for­ma­sı gi­yen sa­vun­ma oyun­cu­su Eş­ref Kork­ma­zoğ­lu ile 2 yıl­lık söz­leş­me im­za­la­dı. 
Geç­ti­ği­miz se­zo­nun ilk ya­rı­sı­nı Si­liv­ris­por'da ge­çi­ren ve li­gin ikin­ci ya­rı­sı  Ke­çi­ören­gü­cüs­por'la an­la­şan 1994 do­ğum­lu 24 ya­şın­da­ki genç sa­vun­ma oyun­cu­su Eş­ref Kork­ma­zoğ­lu, ge­çen se­zon Si­liv­ris­por for­ma­sıy­la 12, Ke­çi­ören­gü­cüs­por for­ma­sıy­la 6 ma­ça çık­tı. Top­lam 18 ma­ça çı­kan Kork­ma­zoğ­lu 3 sa­rı kart gö­rür­ken, hiç kır­mı­zı kart gör­me­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER