Kültür, Hekimoğlu önünde tutunamadı:0-4

Gi­re­sun’da dün baş­la­yan U 17 grup bi­rin­ci­li­ğin­de tem­sil­ci­miz HE Kül­türs­por ilk ma­çın­da Trab­zon He­ki­moğ­lu Do­ğans­por’a 4-0 mağ­lup ol­du.

Kültür, Hekimoğlu önünde tutunamadı:0-4

Gi­re­sun’da dün baş­la­yan U 17 grup bi­rin­ci­li­ğin­de tem­sil­ci­miz HE Kül­türs­por ilk ma­çın­da Trab­zon He­ki­moğ­lu Do­ğans­por’a 4-0 mağ­lup ol­du. İki­li grup­ta yer alan Kül­türs­por bu­gü­nü bay ge­çe­cek ve cu­mar­te­si gü­nü He­ki­moğ­lu ile ikin­ci maç­ta kar­şı­la­şa­cak ar­dın­dan Ço­rum’a dö­ne­cek.

SA­HA: 75. Yıl.
HA­KEM: Yük­sel Ba­sar.
ÇO­RUM HE KÜL­TÜRS­POR: Nu­ret­tin, Ser­hat, Tu­ran Mert, Ali Ba­ran, Me­tin, Oğuz­han, Ber­ke­han, Sa­dık­can, Ali, Ozan Can, Ömer Fa­ruk, Ah­met Ha­kan, Sa­met, Gök­han, Ab­dul­lah, Anıl Can, Ömer Can, Ömer Fa­ruk.
TRAB­ZON HE­Kİ­MOĞ­LU DO­ĞANS­POR: Emir­can, Buğ­ra, Can, Ha­san Ar­da, Be­dir­han, Ya­vuz Se­lim, Ci­hat, Ha­san Can, Mu­ham­met Emin, Oğuz Ka­an, Ya­sin., Emir­han, Em­rah, Os­man, Umut, Hü­se­yin Em­re, Ali Se­mih, Er­da Berk.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER