Kupa'da rakip Yeni Amasyaspor

Çorum Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Yeni Amasyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak maç 11-12-13 Eylül tarihlerinde yayıncı kuruluşun belirleyeceği programa göre belirlenecek.

Kupa'da rakip Yeni Amasyaspor

HALİL ÖZTÜRK
Zi­ra­at Tür­ki­ye Ku­pa­sı 2. Ele­me Tu­ru mü­sa­ba­ka­la­rı ku­ra çe­ki­mi İs­tin­ye Or­han Sa­ka Ama­tör­ler Evi'nde ya­pıl­dı. Ço­rum Be­le­di­yes­por bu tur­da Ye­ni Amas­yas­por ile Amas­ya’da kar­şı­la­şa­cak.
Ku­ra çe­ki­mi tö­re­ni­ne TFF Yö­ne­tim ve İc­ra Ku­ru­lu Üye­si Ali Düş­mez, TFF Ge­nel Sek­re­ter Yar­dım­cı­sı Öz­can Şe­pik, Maç Plan­la­ma Mü­dü­rü Be­sim Yal­çın ile ku­lüp tem­sil­ci­le­ri ka­tıl­dı.
Zi­ra­at Tür­ki­ye Ku­pa­sı 2. Ele­me Tu­ru maç­la­rı 11, 12 ve 13 Ey­lül ta­rih­le­rin­de oy­na­na­cak. 1. Ele­me Tu­ru­nu ge­çen 21 ta­kım ile TFF 3. Lig'de yer alan 53 ta­kı­mın mü­ca­de­le ede­ce­ği 2 tur­da Ço­rum Be­le­di­yes­por BAL’da bu se­zon­da şam­pi­yon­luk mü­ca­de­le­si ve­re­cek olan Ye­ni Amas­yas­por ile kar­şı­la­şa­cak. İki ta­kım ha­zır­lık ma­çın­da Ço­rum Be­le­di­yes­por’un ilk etap ça­lış­ma­la­rı so­nun­da Ço­rum’da ha­zır­lık ma­çın­da kar­şı­laş­mış ve ta­kım­lar sa­ha­dan 1-1 be­ra­ber­lik­le ay­rıl­mış­tı. Ma­çın oy­na­na­ca­ğı ta­rih ya­yın­cı ku­ru­lu­şun ya­yın prog­ra­mı­na gö­re önü­müz­de­ki gün­ler­de net­lik ka­za­na­cak.

(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2018, 10:34
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER