Mimar Sinan 1. Küme’de

2. Küme Final Grubunda Mimar Sinan Gençlikspor beşinci maçında Mecitözü Gençlerbirliği’ni 4-2 yenerek son maçlar öncesinde şampiyon olarak 1. Küme’ye çıkmayı başardı.

Mimar Sinan 1. Küme’de

HA­RUN AK­KA­YA

2. Ama­tör Kü­me’de he­de­fe ula­şan ilk ta­kım Mi­mar Si­nan Genç­liks­por ol­du. Mi­mar Si­nan ay­nı pu­an­la zir­ve­yi pay­laş­tı­ğı Me­ci­tö­zü Genç­ler­bir­li­ği kar­şı­sın­da al­dı­ğı 4-2’lik ga­li­bi­yet ile son maç­lar ön­ce­sin­de şam­pi­yon ola­rak 1. Kü­me’ye yük­sel­me­yi ga­ran­ti­le­di.

Ra­ki­bi önün­de ma­ça hız­lı baş­la­yan Mi­mar Si­nan 8. da­ki­ka­da pe­nal­tı­dan ve 22. da­ki­ka­da Fa­tih Ser­kan’ın gol­le­ri ile 2-0 üs­tün­lü­ğü ya­ka­la­dı. İlk ya­rı­nın son da­ki­ka­la­rın­da Sa­med ile far­kı üçe çı­kar­tan Mi­mar Si­nan so­yun­ma oda­sı­na bu skor­la ön­de gir­di. İkin­ci ya­rı­ya et­ki­li baş­la­yan Me­ci­tö­zü Genç­ler­bir­li­ği 58. pe­nal­tı­dan ve 73. da­ki­ka­lar­da Öz­kan’ın gol­le­ri ile sko­ru 3-2 yap­tı ve umut­lan­dı. 70. da­ki­ka­da Cen­giz kır­mı­zı kart gö­re­rek ta­kı­mı­nı on ki­şi bı­rak­ma­sı ma­vi be­yaz­lı ta­kı­mın de­za­van­ta­jı ol­du. Be­ra­ber­lik için yük­le­nen Me­ci­tö­zü 84. da­ki­ka­da Bu­rak’ın go­lü­ne en­gel ola­ma­yın­ca far­kı iki­ye çı­kar­tan Mi­mar Si­nan 4-2’lik skor­la ga­lip ay­rı­la­rak pu­anı­nı 12’ye çı­kar­ta­rak son maç­lar ön­ce­sin­de şam­pi­yon ola­rak 1. Kü­me’ye yük­sel­di. Me­ci­tö­zü Genç­ler­bir­li­ği ise 9 pu­an­da kal­dı ve umut­la­rı­nı son haf­ta Os­man­cık­gü­cü ile oy­na­ya­ca­ğı ma­ça bı­rak­tı.

Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2018, 10:07
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER