Öztürk ve Gül’den madalya yağmuru

Edirne’de yapılan Balkan Masa Tenisi Şampiyonası’nda milli takımda mücadele eden Çorum Gençlikspor’dan Merve Nur Öztürk bir altın, bir gümüş ve bir bronz Fenerbahçe kulübünde spor yaşamını sürdüren Ali Afşin Gül de bir altın ve bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attılar.

Öztürk ve Gül’den  madalya yağmuru

YÜK­SEL BA­SAR
Edir­ne’de dün so­na eren 44. Bal­kan Ma­sa Te­ni­si Şam­pi­yo­na­sı’nda Ço­rum Genç­liks­por ku­lü­bü spor­cu­su Mer­ve Nur Öz­türk çift ba­yan­lar­da al­tın ka­rı­şık çift­ler­de ise bronz ma­dal­ya ka­zan­dı.

Edir­ne’de dört gün­dür de­vam eden Bal­kan Ma­sa Te­ni­si Şam­pi­yo­na­sı dün ya­pı­lan fer­di fi­nal maç­la­rı ile so­na er­di. Ta­kım bi­rin­ci­li­ğin­de Ço­rum’da baş­la­dı­ğı ma­sa te­ni­si bran­şın­da Fe­ner­bah­çe ku­lü­bü­ne trans­fer olan Ali Af­şin Gül’lü er­kek ta­kı­mı şam­pi­yon olur­ken Ço­rum Genç­liks­por Ku­lü­bün­den Mer­ve Nur Öz­türk ise bronz ma­dal­ya ka­zan­mış­tı.

Haf­ta so­nun­da ya­pı­lan fer­di mü­sa­ba­ka­lar­da ise Mer­ve Nur Öz­türk Be­tül Nur Kah­ra­man ile bir­lik­te mü­ca­de­le et­ti­ği çift ba­yan­lar ka­te­go­ri­si fi­nal ma­çın­da Ro­men Ali­na Za­ha­ria/Ele­na Za­ha­ria çif­ti­ni 8-11, 14-12, 14-16, 11-8 ve 11-8'lik set­ler­den son­ra 3-2 mağ­lup ede­rek Bal­kan Şam­pi­yo­nu ol­du­lar.

Ka­rı­şık çift­ler­de ise Ço­rum­lu iki spor­cu Mer­ve Nur Öz­türk ve Ali Af­şin Gül çif­ti ya­rı fi­nal ma­çı­nı kay­be­de­rek üçün­cü ol­du­lar ve bronz ma­dal­ya­nın sa­hi­bi ol­du­lar.

Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2018, 10:01
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER