Ramazan Karabük’ü bekliyor

Ço­rum Be­le­di­yes­por’un bu se­zon­da ka­le­yi tes­lim et­mek is­te­di­ği Ra­ma­zan Hak­lı Ka­ra­büks­por’u bek­li­yor.

Ramazan Karabük’ü bekliyor

HALİL ÖZTÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por’un bu se­zon­da ka­le­yi tes­lim et­mek is­te­di­ği Ra­ma­zan Hak­lı Ka­ra­büks­por’u bek­li­yor. Geç­ti­ği­miz se­zon ba­şın­da Ka­ra­büks­por’dan ki­ra­lık ola­rak Ço­rum Be­le­di­yes­por’a ge­len ve kır­mı­zı si­yah­lı for­ma­yı gi­yen Ra­ma­zan Hak­lı ye­ni se­zon­da da de­vam et­mek is­te­yen Trans­fer Ko­mi­te­si gö­rüş­me­le­ri­ni sür­dü­rü­yor.
Ka­ra­büks­por ile söz­leş­me­si bu­lu­nan Ra­ma­zan Hak­lı ku­lü­bün trans­fer ya­sa­ğı­nın kal­dı­rı­la­ma­ma­sı ha­lin­de ku­lüp­te ka­la­cak gi­bi gö­rü­lü­yor. Trans­fer ya­sa­ğı­nın kalk­ma­sı ha­lin­de ise Ra­ma­zan Hak­lı Ço­rum Be­le­di­yes­por’a dö­ne­cek gi­bi gö­rü­lü­yor.

Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2018, 11:49
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER