Sungurlu’nun konuğu Havza

Sungurlu Belediyespor üçüncü hafta maçında yarın saat 15’de evinde Havza Belediyespor’u konuk edecek. Ligde ilk iki maçında topladığı 4 puanla üst sıralarda kendine yer bulan temsilcimiz Havza Belediyespor önünde galip gelerek üst sıralardaki yerini sağlama almayı amaçlıyor.

Sungurlu’nun konuğu Havza

HARUN AKKAYA
Böl­ge­sel Ama­tör Lig’de tem­sil­ci­miz Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por üçün­cü haf­ta ma­çın­da ya­rın sa­ha­sın­da Hav­za Be­le­di­yes­por’u ko­nuk ede­cek. Lig­de ilk iki ma­çın­da evin­de fark­lı ga­lip ge­len dep­las­man­da ise Kas­ta­mo­nu ile 1-1 be­ra­be­re ka­la­rak haf­ta­yı bir pu­an­la ka­pa­tan kır­mı­zı be­yaz­lı­lar ya­rın evin­de ka­za­na­rak yo­lu­na de­vam et­mek ama­cın­da.
Ko­nuk Hav­za Be­le­di­yes­por ise ilk haf­ta La­dik dep­las­ma­nın­dan 1-0 mağ­lup dö­ne­rek se­zo­na kö­tü baş­lar­ken ikin­ci haf­ta­da sa­ha­sın­da ko­nuk et­ti­ği Tur­hals­por önün­de al­dı­ğı 2-1’lik ga­li­bi­yet ile mo­ral­len­di. Ya­rın sa­at 15’de Sun­gur­lu il­çe sa­ha­sın­da oy­na­na­cak maç­ta tem­sil­ci­miz Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por sa­ha ve se­yir­ci avan­ta­jı­nı iyi kul­la­na­rak lig­de­ki yük­se­li­şi­ni sür­dür­mek ama­cın­da. Kır­mı­zı Be­yaz­lı tem­sil­ci­miz­de sa­kat ve ce­za­lı fut­bol­cu bu­lun­mu­yor.
Lig ön­ce­si ha­zır­lık ma­çın­da dep­las­man­da kar­şı­laş­tı­ğı Hav­za Be­le­di­yes­por önün­de bu ma­çın­da öz gü­ve­ni ile çı­ka­cak olan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por’da tüm he­sap­lar üç pu­an üze­ri­ne ya­pı­lı­yor. Maç­ta ko­nuk ta­kım ise dep­las­man­da ilk pu­anı­nı ala­rak çı­kı­şa geç­mek için mü­ca­de­le ede­cek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER