Turgutlu mesaisi yeni teknik heyetle sürüyor

Pazar günü sahasında Turgutluspor ile karşılaşacak olan Çorum Belediyespor dün yeni teknik heyet yönetimindeki çalışmada futbolcuların istekli olmaları dikkat çekti.

Turgutlu mesaisi yeni  teknik heyetle sürüyor

HA­RUN AK­KA­YA
Ço­rum Be­le­di­yes­por’da Göl­cüks­por ma­çın­dan son­ra kad­ro dı­şı bı­ra­kı­lan kap­tan Oğuz­han Yal­çın af­fe­dil­me­si­nin ar­dın­dan dün ta­kım­la bir­lik­te ça­lış­tı.
Göl­cüks­por ma­çı­nın ar­dın­dan Baş­kan Fa­tih Öz­can ta­ra­fın­dan alı­nan ka­rar­lar ara­sın­da sü­re­siz kad­ro dı­şı bı­ra­kıl­dı­ğı açık­la­nan Oğuz­han ar­dın­dan ye­ni tek­nik he­yet ile çı­kı­lan ilk an­tren­man­da fut­bol­cu­la­rın Oğuz­han’ın af­fe­dil­me­si ta­le­bi­ni Baş­kan Fa­tih Öz­can ka­bul et­miş­ti. Kap­tan Oğuz­han Yal­çın bir gün­lük ara­nın ar­dın­dan dün­ki an­tren­man­da ta­kım­la bir­lik­te ça­lış­tı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER