Yakup Alkan yeniden Çorum Belediyespor’da

Golcü futbolcu bir yıl aradan sonra yeniden Çorum Belediyespor formasını giyecek. Alkan bu yılra kiralık olarak kırmızı siyahlı takımda mücadele edecek.

Yakup Alkan yeniden Çorum Belediyespor’da

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por for­vet hat­tı­nı ta­nı­dı­ğı isim­le güç­len­dir­di. Ön­ce­ki se­zon kır­mı­zı si­yah­lı for­ma­yı gi­yen Ya­kup Al­kan bir yıl ara­dan son­ra ye­ni­den Ço­rum’da ki­ra­lık ola­rak for­ma gi­ye­cek.

Ço­rum’a gel­di­ği se­zon­da Me­ne­men Be­le­di­yes­por’da çok kö­tü bir se­zon ge­çi­ren Ya­kup Al­kan kır­mı­zı si­yah­lı for­ma al­tın­da 21 gol­le gol kral­lı­ğı­nı ka­zan­mış­tı. Ge­çen se­zon Ço­rum Be­le­di­yes­por’la an­la­şa­ma­yan ön­ce Ye­ni Or­dus­por’a ikin­ci haf­ta­da ise Di­yar­be­kirs­por’a trans­fer olan Ya­kup Al­kan se­zo­nu beş gol­le ka­pat­mış­tı.

Tec­rü­be­li gol­cü Ço­rum Be­le­di­yes­por’dan ge­len tek­li­fi de­ğer­len­dir­di ve is­te­di­ği üc­ret ko­nu­sun­da da an­laş­ma sağ­lan­dı ve dün res­mi söz­leş­me im­za­lan­dı. Ya­kup Al­kan bon­ser­vi­si­ni elin­de bu­lun­du­ran Ye­ni Ma­lat­yas­por gol­cü­yü yi­ne ki­ra­lık ola­rak ver­di­ği öğ­re­nil­di.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Davut
Davut - 4 yıl Önce

Abuzer ne olacak şimdi bu resmen ABUZERİ yoketme durumudur olmadı şimdi ya Abuzer yada YAKUP olmalıydı birine yazık oldu gibi

Çorumlu
Çorumlu - 4 yıl Önce

Olan ABUZERE oldu yediler bana göre çocuğu ne gerek vardı YAKUBA

Birol
Birol - 4 yıl Önce

arkadaşlar bu yönetim tamamen YILLARIN BAŞARISIZ KLÜB BAŞKANI ZEKİ GÜL TARAFINDAN DİZAYN EDİLEREK ATANDILAR OLAY BU bunlar bu işi yapacaklarına güvenimiz YÖK açıkcası biri Radyoda DJ biri yemek ihalesisin biri araba ihalecisi bazılarını hiç tanımıyoruz inşAllah şampiyon olunur o yıl bu yıl ama ZOR BUNLARLA GİBİ

Doğrucu Davut
Doğrucu Davut - 4 yıl Önce

Yazarın biri geçtiğimiz sezon Yakup Alkan'ın kayıp olmadığını yazzıyordu. Şimdi aynı yazar Yakup'un geri alınmasını övüyor. Aynı yazar yönetimi överken şimdi sızlanmaya başladı.Ben saf bir vatandaşım bu yönetimin özellikle başkanın birilerin(H.I)'ın kuklası olacağını yazmıştım. Daha yeni başladık. Sezon bu başkanla bitmeyecek.

SIRADAKİ HABER