Yakup Yiğit Çorum’un damadı oldu

Ara trans­fer dö­ne­min­de Ço­rum Be­le­di­yes­por’un kad­ro­su­na ka­tı­lan Ya­kup Yi­ğit Ço­rum’un da­ma­dı ol­du.

Yakup Yiğit Çorum’un damadı oldu

HALİL ÖZTÜRK
Ara trans­fer dö­ne­min­de Ço­rum Be­le­di­yes­por’un kad­ro­su­na ka­tı­lan Ya­kup Yi­ğit Ço­rum’un da­ma­dı ol­du. Genç fut­bol­cu Ya­kup Yi­ğit Ço­rum Be­le­di­ye­si Ban­do Şe­fi ve Dr. Tur­han Kı­lıç­cı­oğ­lu Stad Mü­dü­rü Ke­mal Kan’ın kı­zı Zey­nep ile ev­li­lik yo­lun­da ilk adı­mı at­tı ve ni­şan­lan­dı.
Genç çif­tin cu­ma ak­şa­mı dü­zen­le­nen ni­şan tö­re­ni­ne Ço­rum Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, Ço­rum Be­le­di­yes­por Baş­ka­nı Ömer Ba­la­ban ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri ile genç çif­tin ya­kın­la­rı ka­tıl­dı­lar.
Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül genç çif­tin ni­şan yü­zük­le­ri­ni tak­tı ve ev­li­lik yo­lun­da ilk adım­la­rı­nı at­ma­la­rın­dan do­la­yı teb­rik et­ti mut­lu­luk­lar di­le­di.
Ço­rum HA­Kİ­Mİ­YET Zey­nep-Ya­kup çif­ti­ni teb­rik eder bu bir­lik­te­li­ğin ta­ma­mı­na er­me­si­ni ve mut­lu­luk­la so­nuç­lan­ma­sı­nı di­ler.

Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2018, 19:49
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER