Aralarında Çorum Teknokent de var

Çorum Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknokent), Türkiye’deki 81 teknopark arasında yer alıyor.

Aralarında Çorum Teknokent de var

Çorum Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknokent), Türkiye’deki 81 teknopark arasında yer alıyor.

Yeni Şafak’ın haberine göre, Türkiye’deki teknopark sayısı 81’e çıktı. 57'si aktif olarak hizmet veren teknoparkların 24'ü kurulum aşamasında. Teknoparklara 720 milyon yatırım kaynağı aktaran hükümetin son 4 yılda bu bölgelere sağladığı vergi muafiyetleri miktarı ise 18 milyar lirayı aştı.

Katma değerli üretim ve yeni model üretim alanlarında derinleşme sağlamak amacıyla yapılan Ar-Ge yatırımlarının yoğunlaştığı teknoparkların sayısı hızla artıyor. 2002’de 5 olan teknopark sayısı 81’e çıktı. 57'si aktif olarak hizmet veren teknoparkların 24'ü kurulum aşamasında bulunuyor. Son 15 yılda Teknoloji Geliştirme Bölgelerine rayiç bedelle 720 milyon yatırım kaynağı aktaran hükümetin bu bölgelere son 4 yılda sağladığı vergi muafiyetleri ise 18 milyar lirayı aştı.

ÇORUM TEKNOKENT HAKKINDA

Çorum Teknoloji Geliştirme Bölgesi, üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörleri arasında  işbirliği sağlamayı, ülke sanayisinin uluslararası alanda rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmeyi, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilikler geliştirerek ürün kalitesini veya standardını yükseltmeyi, verimliliği artırıp üretim maliyetlerini düşürmeyi, teknolojik bilgiyi ticarileştirmeyi, teknoloji ile yoğun üretim ve girişimciliği desteklemeyi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamayı, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmayı, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkanı sağlayarak teknoloji transferlerine yardımcı olmayı ve yüksek ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak alt yapıyı sağlamayı amaçlıyor. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na istinaden kurulan Çorum Teknokent, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 10 Mayıs 2013 tarih ve 3775 sayılı izin yazısı ile faaliyete geçti.

Çorum Teknopark İdare Binası ve Kuluçka Merkezi olarak yaklaşık 17 bin metrekare arazi üzerine inşa edildi.

Çorum Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi, Organize Sanayi Bölgesi (%52), Hitit Üniversitesi Rektörlüğü(%46), Çorum İl Özel İdare (%1) ve Çorum Ticaret Sanayi Odası (%1) ortaklığından oluşan bir anonim şirkettir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER