Toplum bilimi

Toplum bilimi ya da bilimsel ismiyle Sosyoloji nedir ve nasıl ortaya çıkmıştır? Bu bilim dalı hangi unvan ile anılır?

Sosyoloji yaklaşık 200 yıl önce bilim dalı olarak ortaya çıkmıştır. 16.yüzyıldan itibaren siyasal, bilimsel, dinsel ve felsefi olarak değişmeye başlayan toplum, Rönesans, Reform hareketleri, Aydınlanma Dönemi, Fransa Devrimi ve Endüstri Devriminin gerçekleşmesine neden olmuştur. Gerçekleşen bu devrimler sonrasında yaşanan toplumsal dönüşümlerin oluşturduğu kaos ve düzensizlik çeşitli sorunlara ve bu sorulara cevap aramaya düşünen, toplumsal düzenin yeniden nasıl kurulabileceği sorusu üzerinde durarak toplum nedir, toplum neden ve nasıl değişir gibi sorulara cevap bulmaya çalışmıştır. Böylece yaşanan bu büyük dönüşümlerin oluşturduğu soruları bilimsel yöntemle cevaplama çabası sosyolojiyi doğurmuştur. Auguste Comte toplumun bilimsel olarak incelenmesini sosyoloji olarak adlandıran ilk düşünürdür ve sosyolojinin isim babasıdır.

            Sosyoloji; toplumun, toplumsal etkileşimin, bireyle toplum arasındaki ilişkinin, toplumsal kurumların yapılarının ve birbirleriyle ilişkilerinin bilimsel olarak incelenmesidir. Sosyoloji makro düzeyde toplumsal kurumların ya da toplumların yapısını ve değişimini, mikro düzeyde grupları, gruplar arasındaki etkileşimi ve toplumsal rolleri inceler.

            Kısaca sosyoloji; özel alanın içinde genel olanı, bireysel olanın içinde toplumsal olanı, yani kişisel sorunların arkasındaki toplumsal sorunları görmemizi sağlar.

Bu bilim dalı sosyolog unvanı ile anılır. Sosyologlar yaşanan bireysel olayların, daha geniş olguların yansıması olduğunu gösterir. İnsanların deneyimleri arasındaki benzerlikleri ve bu benzerliklerin arasındaki farklılıkları ortaya koyar. Sosyologlar olaylara sosyolojik bakış açısı ile bakarlar yani şeylerin olduğunu zannettiğimiz şekilde olmadığını başka yorumlarının da olduğunu bilerek olaylara bakarlar. Sosyolojik düşünme; sosyologlara şimdiye kadar düşünmediği, farklı bir şekilde düşünmeye başlamasını ve o güne kadar tanıdığını düşündüğü dünyanın olduğundan daha farklı bir dünya olabileceğini keşfetmesini sağlar. Sosyologlar; sosyal, ekonomik, kültürel, demografik, yatay ve dikey hareketlilik gibi değişkenleri irdeleyerek, bunlar arasında bağlantılar kurar ve ortaya çıkan sonuçlara göre çalışma planları ve projeler geliştirir.

Toplumsal sorunlara çözüm odaklı yaklaşan sosyologların hedefi sivrisineği öldürmek değil bataklığı kurutmaktır. Anı kurtarmak için çalışılan günümüz toplumunun her kademesinde sosyologlara olan ihtiyaç elzemdir.

YORUM EKLE