Uğurludağ İlkokulu inşaatı hızla devam ediyor

2017 yı­lı Te­mel Eği­tim Ku­rum­la­rı ya­tı­rım prog­ra­mın­da yer alan Uğur­lu­dağ İl­ko­ku­lu’nun ya­pı­mı­na hız­la de­vam edi­li­yor.

Uğurludağ İlkokulu  inşaatı hızla devam ediyor

2017 yı­lı Te­mel Eği­tim Ku­rum­la­rı ya­tı­rım prog­ra­mın­da yer alan Uğur­lu­dağ İl­ko­ku­lu’nun ya­pı­mı­na hız­la de­vam edi­li­yor.
Ya­pı­mı­na 14 Ka­sım 2017 yı­lın­da baş­la­nan Uğur­lu­dağ İl­ko­ku­lu’nun %25’i ta­mam­lan­dı. 12 ders­lik­li ola­rak in­şa edi­le­cek il­ko­kul kı­sa sü­re içe­ri­sin­de ta­mam­la­na­rak hiz­me­te su­nu­la­cak.     (Ha­ber Mer­ke­zi)

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2018, 14:36
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER