AHL Park AVM, geçmişe götürecek

AHL Park AVMde 18 Mart Ça­nak­ka­le Za­fe­rinin 103. yı­lı fark­lı bir et­kin­lik­le kut­la­na­cak.

AHL Park AVM,  geçmişe götürecek


AVM’de ku­ru­la­cak olan bir sis­tem sa­ye­sin­de Ça­nak­ka­le Za­fe­ri’nin için­dey­miş gi­bi cep­he­den Ata­türk ile bir­lik­te fo­toğ­raf çek­ti­ri­le­bi­le­cek.
17-18 Mart ta­rih­le­rin­de 14.00 ila 20.00 sa­at­le­ri ara­sın­da AHL Park AVM’ye ge­len zi­ya­ret­çi­ler on­lar için ku­ru­lu gre­en box önün­de fo­toğ­raf çe­ki­le­rek Ata­türk’le ay­nı ka­re­de yer ala­bi­le­cek­ler.

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2018, 16:46
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER