Çorumlu fotoğraf sanatçılarına ödül

Ço­rum­lu Fo­toğ­raf Sa­nat­çı­la­rı DEF­SAD iş­bir­li­ğin­de dü­zen­le­nen ‘2. Ulus­la­ra­ra­sı Fo­toğ­raf Ya­rış­ma­sı’nda çe­şit­li de­re­ce­ler el­de et­ti­ler.

Çorumlu fotoğraf  sanatçılarına ödül

RE­CEP ME­BET

Ço­rum­lu Fo­toğ­raf Sa­nat­çı­la­rı Er­dal Bay­ka­ra ve Şük­rü Ağ­bal, De­niz­li Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ve DEF­SAD iş­bir­li­ğin­de dü­zen­le­nen ‘2. Ulus­la­ra­ra­sı Fo­toğ­raf Ya­rış­ma­sı’nda çe­şit­li de­re­ce­ler el­de et­ti­ler.

Edi­ni­len bil­gi­le­re gö­re, Fo­toğ­raf Sa­nat­çı­la­rı­mız­dan Er­dal Bay­ka­ra 3 man­si­yon, 4 ser­gi­le­me ödü­lü ka­za­nır­ken Şük­rü Ağ­bal ise 1 de­re­ce ve 8 ser­gi­le­me ödü­lü ka­zan­dı.

Ka­tıl­dık­la­rı ya­rış­ma­lar­da Ço­rum’u ba­şa­rıy­la tem­sil eden iki isim, ödül­le­ri­ni iler­le­yen ta­rih­ler­de dü­zen­len­me­si plan­la­nan tö­ren­le ala­cak.

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2018, 12:06
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER