Nora Mobilya’dan yıldönümü indirimi

No­ra Mo­bil­ya 2. Şu­be­si, ku­ru­lu­şu­nun 2. yıl­dö­nü­mü ne­de­niy­le tüm ürün­le­rin­de in­di­rim yap­tı.

Nora Mobilya’dan  yıldönümü indirimi

MUS­TA­FA BU­RAK YAL­ÇIN
No­ra Mo­bil­ya 2. Şu­be­si, ku­ru­lu­şu­nun 2. yıl­dö­nü­mü ne­de­niy­le tüm ürün­le­rin­de in­di­rim yap­tı.
Yoz­gat Mer­kez­li No­ra Mo­bil­ya, Ulu­ka­vak Ma­hal­le­si Os­man­cık Cad­de­si nu­ma­ra 253/A’da müş­te­ri­le­ri­ne hiz­met ver­me­ye de­vam edi­yor.

 

TÜM ÜRÜN­LER­DE İN­Dİ­RİM
Kam­pan­ya hak­kın­da bil­gi ve­ren Ma­ğa­za Mü­dü­rü Sü­ley­man Şen­gül, ma­ğa­za­la­rı­nın açı­lı­şı­nın 2. yıl­dö­nü­mü ne­de­niy­le tüm ürün­ler­de bü­yük in­di­rim yap­tık­la­rı­nı söy­le­di.

KAM­PAN­YA 1 AY DE­VAM EDE­CEK
Kam­pan­ya­nın 1 ay de­vam ede­ce­ği­ni de be­lir­ten Şen­gül, “Müş­te­ri­le­ri­miz bu böl­ge­de bu fi­yat­la­rı sa­de­ce No­ra Mo­bil­ya’da bu­la­bi­lir­ler” de­di.

 

‘ÖN­CE­Lİ­Ğİ­MİZ MÜŞ­TE­Rİ MEM­NU­Nİ­YE­Tİ’
Ya­tak oda­sı, ye­mek oda­sı, kol­tuk ta­kı­mı, ba­za, baş­lık ya­tak, genç oda­sı ve kö­şe ta­kım­la­rı çe­şit­le­riy­le 1300 met­re­ka­re­lik, iki kat­lı bir alan­da müş­te­ri­le­ri­ne hiz­met ver­dik­le­ri­ni vur­gu­la­yan Şen­gül, ön­ce­lik­le­ri­nin her za­man müş­te­ri mem­nu­ni­ye­ti ol­du­ğu­nu da kay­det­ti. 

YORUM EKLE
YORUMLAR
Mustafa Köseoglu
Mustafa Köseoglu - 2 yıl Önce

Alana kadar tm obdan sonra ilgi yok sorub oluo ilgi yok bu ne boyke

Necip
Necip - 2 yıl Önce

Allah belasını versin böyle mobilyanın haram olsun aldıgınız para yeni aldım yatak odasını 1 ay içinde kapakları bozuldu daha gelcekler

SIRADAKİ HABER