Büyükcamili Köyü yoluna bakım

İl Özel İda­re­si Ala­ca’ya bağ­lı Bü­yük­ca­mi­li kö­yün­de as­falt ba­kım ve ona­rım ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­dı.

Büyükcamili Köyü  yoluna bakım

İl Özel İda­re­si Ala­ca’ya bağ­lı Bü­yük­ca­mi­li kö­yün­de as­falt ba­kım ve ona­rım ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­dı.
İl Özel İda­re­si ta­ra­fın­dan köy içi ve köy grup yol­la­rı­na ya­pı­lan as­falt­la­ma ça­lış­ma­la­rı­nın ya­nı sı­ra as­falt ba­kım ve ona­rım ça­lış­ma­la­rı da se­ri bir şe­kil­de de­vam edi­yor. Köy yol­la­rı­nın za­man­la bo­zu­lan kı­sım­la­rı İl Özel İda­re­si ekip­le­ri ta­ra­fın­dan Ka­ra­ca­köy As­falt Plent Te­si­sin­de üre­ti­len rot­mix (ele­kal­tı-mı­cır) mal­ze­me ile yol­la­rın ba­kım ve ona­rım ça­lış­ma­sı ya­pı­la­rak dü­zel­ti­li­yor.

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER