Gazipaşa’ya ‘Çerkezce Sınıfı’

Gazipaşa Ortaokulu’nda ‘Seçmeli Adigece (Çerkezce) Sınıfı’ açıldı.

Gazipaşa’ya ‘Çerkezce Sınıfı’

RECEP MEBET
Gazipaşa Ortaokulu’nda ‘Seçmeli Adigece (Çerkezce) Sınıfı’ açıldı.
2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı’yla birlikte Çorum’da ilk kez açılan Çerkezce Sınıfı’nda dersler başladı.
Çorum Kafkas Kültür Derneği (KAFDER) ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde açılan sınıfta 12 öğrenci eğitim görüyor.
Öğretmen Mehmet Bingöl’ün eğitimci olarak görev aldığı sınıfı ziyaret eden KAFDER Başkanı Nilüfer Hatice Kaya, Adigece öğrenen öğrencileri tebrik ederek başarılar diledi.
MİLLİ EĞİTİM’E TEŞEKKÜR
Haftada iki saat olarak okutulan seçmeli Adigece dersi hakkında bilgiler veren Hatice Kaya, “Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, ‘Yaşayan Diller ve Lehçeler’ kapsamında Adigece ve Abazaca dillerini 2012 yılında seçmeli dersler arasına almıştı. Bu doğrultuda ortaokullarda seçmeli ders olarak okutulabilen Adigece (Çerkezce) için Milli Eğitim Müdürlüğümüz’le ortak bir çalışma yaptık ve Gazipaşa Ortaokulu’nda ilk sınıfımızı açtık” dedi.
Üyesi oldukları Kafkas Dernekleri Federasyonu’nun 2018 yılını ‘Anadil Yılı’ ilan ettiğini hatırlatan Kaya, “6 yılı aşkın bir süredir yoğun bir gayret ve özlemle açılmasını arzu ettiğimiz Çerkezce Sınıfı’nın bu dönemde hayata geçmesi sevindirici. Derneğimiz’in 50. kuruluş yıldönümünde, Çorum’da bir ilk olan bu güzel uygulamanın ortaya çıkmasında her türlü desteği esirgemeyen Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük başta olmak üzere Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Özcan Kuşcu, Temel Eğitim Şube Müdürü Ahmet İnan, Gazipaşa Ortaokulu Müdürü Yaşar Kabakçı ve Müdür Yardımcısı İlhan Temür ile dersi seçen öğrencilerimizin velilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Adam
Adam - 4 yıl Önce

Cerkezlere positif ayrimcilik yapilmis. Toplumdaki kurt laz sayisi daha fazla .Bundan sonra Kurtce, Lazca derslerininde acilmasini bekliyoruz

Adem
Adem - 4 yıl Önce

10 kişiyi tamamlarsan kürtçe de lazcada açılıyor arkadaşım pozitif ayrımcılıkla alakası yok öyle acılan birsürü sınıf var türkiye genelinde çocukları ve velilerini tebrik ediyorum bir cerkez olarak

Yılmaz Özcan
Yılmaz Özcan - 4 yıl Önce

.
. İKİ YANLIŞ SÖYLEM!..
.
Adıgece’nin yazılması ile ilgili olarak çeşitli yazılarda kullanılan iki
söylemin yanlış oluşlarının nedenleri aşağıda belirtilmiştir.
İlk yanlış söylem şudur:
“Slav Yazısı da ve Latin Yazısı da Adığe dilinin bütün seslerini
doğru ve bilimsel nitelikte vermeye yeterli değildirler.”
Bu söylem, Latin Yazısı için yanlıştır. Çünkü Latin Yazısı’nda, hem
ses ve hem de harf olarak Slav Yazısı’nda karşılığı bulunmayan “w”
ve “q” harfleri bulunmaktadır. Bu harflarin var oluşları; Latin Yazısı’-
nın, Adıgece’nin diyalektlerinin tüm seslerini okunuşlu ve kullanışlı
biçimlerde yazılmalarına yeterli olmalarını sağlamaktadır.
İkinci yanlış söylem şudur:
“Bilimsel olarak bir dil için bir alfabe düzenleniyorsa, her bir
ses parçasına bir işaret verilmesi kuralı uygulanması gerekir.”
Bu söylem de doğru değildir. Avrupa’nın İngilizce, Fransızca ve
Almanca dillerinin yazılarına baktığımızda, bunlarda birden fazla
harf ile yazılan (gösterilen) ünsüz sesler ve diftonglar olduğunu,
bu yazılışların, yazıların akıcı bir şekilde “okunuşlu ve kullanışlı”
olmalarını engellemediği görüyoruz. O halde sorun; harf sayısının
az ve yetersiz olmasından kaynaklanmıyor. Sorun; Adıgece’nin
yazı sisteminin, ona son derece uygun ve yeterli olan, dünyanın
kullandığı Latin Yazısı ile uygun ve doğru olarak bu güne kadar
kurulamamış olmasından kaynaklanmaktadır. Başka bir ifade ile
Adıgece’nin “yazı sistemi sorunu;” onun alternatifsiz ve milli yazı
sistemi olan “Adıge Yazısı (“Adighe Txik’er)” ile Adıgece’nin yazı-
larak kullanılıyor olmamasıdan kaynaklanmaktadır.. Adıge Dilbi-
limcileri tarafından, yüz yıldan fazla ortak bir çalışma ile Avrupa
standart yazı normlarına ve Adıgece’nin özelliklerine uygun olarak
Adıgece’nin alternatifsiz ve milli tek yazı sistemi olan “Adıge Yazısı
Adighe Txik’er)” ortaya çıkarılmış olup, Latin Yazısı’nın standart 26
harfi ile tire ( - ) ve apostrof ( ‘ ) işaretleri, Adigecenin tüm seslerini
ve kelimelerini “en okunuşlu ve en kullanışlı” olarak yazmaya yeterli
gelmektedir. O halde sorun; Adıge Dili’nin yazılmasında, Adıgece’nin
alternatifsiz ve milli tek yazı sistemi olan “Adıge Yazısı”nın (“Adighe
Txik’er”in) kullanılmamasından, onun perdelenerek gösterilmemeye
çalışılmasından, Adıgece’ye uygun gelmeyen Slav Yazısı’nın ısrarla
Adıgeler’e dayatılmaya çalışılmasından, Adıgeler’in kandırılmaya ça-
lışılmasından, kandırılamayanların ise aba altından sopa gösterilerek
tehdit edilmelerinden ve korkutulmalarından, Adıgece’nin öğretim ve
kullanım yerleri ile zamanlarının daraltılarak Adıgece’nin boğulmaya
çalışılmasından kaynaklanmaktadır.
Sorunun çözümüne ancak toplumca şu yol izlenerek ulaşılabilir:
Evlerimizde ve özel öğretim yerlerimizde, çocuklarımıza ve gençlerimi-
ze, “Adıge Yazısı (Adighe Txik’er)” ile Adıgece ve Adıge Kültürü yeterli
seviyelerde okutulup öğretilerek, ayrıca özel mekânlarında Adıgece ile
sohpet etmeleri, kültürel çalışmalar yapmaları sağlanarak Adıgece’nin
ve Adıge Kültürü’nün geliştirilerek yaşatılmaları sağlanabilir!.. Bundan
başka bu milli sorunumuzun hiçbir çözüm yolu ve çaresi yoktur!..
21.10.2018 Yılmaz Özcan
.

Yılmaz Özcan
Yılmaz Özcan - 4 yıl Önce

.
ADIGECE’NİN, ÂCİLEN “ADIGE YAZISI”NA İHTİYACI VARDIR!..
.
. Dik çizgili biçimdeki harfleri çok olan yazı sistemleri; ünsüz harfi çok olan he-
ce ile oluşan kelimeleri ve onların kullanım yoğunlukları çok olan Adıgece’nin
yazılarını akıcı olarak “okunuşlu ve kullanışlı” duruma getirememektedir. Söz
konusu olumsuz özelliği olan yazı sistemlerinin imlâsı Adıgece’ye ağır gelmek-
tedir. Sözü edilen yazı sistemleri; Adıgece’de, insanın algılama ve ruhsal yapı-
sına uygun gelen bir yazı oluşturamadıkları için onların Adıgece’de kullanılma-
ları, kolay ve zevkli olamamakta, tam aksine çok sıkıcı ve sıkıntılı olmakta, bu
durum ise insanı, Adıgece yazı yazmaktan ve Adıgece’yi kullanarak çalışmak-
tan soğutmakta ve insanı kendi dili olan Adıgece’den uzaklaştırmaktadır! Baş-
ka bir ifade ile söylemek gerekirse; Adıgece’ye uygun ve milli olmayan yaban-
cı yazı sistemleri ile Adıge Yazı Dili “kullanışlı” olamamaktadır! Bundan dolayı,
“Adıgece’nin yazı sistemi sorunu” halen devam etmektedir!..
. “Adıgece’nin yazı sistemi sorunu;” ancak Adıgece’nin kendi doğal, alternatif-
siz ve milli yazı sistemi olan “Adıge Yazısı”nın Adıge Dili’nin yazılmasında kul-
lanılması ve Adıge Yazısı ile çocuklarımıza ve gençlerimize Adıgece’nin öğre-
tilmeye başlanması ile çözülebilir. Bundan başka bu milli sorunumuzun hiçbir
çözüm yolu ve çaresi yoktur! Hiçbir yerden icazet beklemeden, yabancılara ve
onlara çalışan insanlarımıza kendimizi oyalatarak zamanımızı çaldırmadan ve
hiç erinmeden toplumca bu milli çalışmamızı âcilen başlatmak ve en hızlı bir
şekilde sonuçlandırmak zorundayız!.. Adıgece’yi ve Adıge Kültürü’nü samimi
olarak seviyorsak, böyle hareket etmeliyiz!.. Yabancılara kanmaya ve onlara
zamanımızı çaldırmaya devam etmek, yok olmamıza yardım etmektir! Böyle
davranarak yaşayıp öldüğümüzde; bu olumsuz durumumuzun ağır vebalinden
hiçbir şekilde kurtulamayacağız ve bu durumumuzun hesabını Yüce Allah’a
hiçbir şekilde veremiyeceğiz!.. Her bir Adıge; bu durumu dikkate alarak iyi ve
doğru düşünüp kararını vermeli ve Adıgece’nin yaşatılması yönünde çalışmak
üzere samimi olarak bir karar vermiş ise, aziz şehitlerimize mahçup olmamak
için kültürel çalışmalarını hemen başlatmalıdır!.. 04.04.2018 Yılmaz Özcan
..
. GUI ZILHITTEN XUEEYIR:
. Xame txik’exem, Adighebzer yaqhawif’eeyir!.. Hawe “Adighe Txik’er” daxem,
dy “Adighebze” daxem yi daxaqhaxer “nerixue didew” g’eeqhalhaqhuifir!.. Y.Y.
.

Yılmaz Özcan
Yılmaz Özcan - 4 yıl Önce

.
. SİZ ADIGE GENÇLERİ’MİZE GÜVENİYORUZ!..
.
. Dünyadaki bütün dillerin çok sayıda diyalektleri vardır. Milletleşebilmiş olan
toplumlar; tüm diyalektlerini muhafaza etmekle beraber, farklı diyalekttekilerin
anlaşabilmesi için bir diyalektte uzlaşıp onunla anlaşabilen toplumlardır. Onla-
rın yazıları alternatifsiz ve milli olup, asla “dayatma yazısı” kullanmazlar!..
. Adıge Yazı Dili Şehitleri’nin kanları ile de yoğurularak oluşan, alternatifsiz
ve milli tek yazı sistemimiz olan “Adıge Yazısı (Adighe Txik’er);” ilgili kitapları-
mızda ve cerkes.net sitesindeki yazılarımızda ayrıntılı olarak anlatılmıştır. O
yazılarımızın kopyalarını arşivlerinizde muhafaza ederek e-mail adreslerini öğ-
rendiğiniz Adıgeler’e iletirseniz ve sorusu olanların sorularını yanıtlayarak o ya-
zılarımızın içeriklerini Adıgeler’e öğretirseniz, önemli bir milli sorunumuzun en
güzel şekilde çözüme ulaşmasına önemli bir katkıda bulunmuş olursunuz!..
(Bize e-mail adreslerini bildiren Adıgeler’e, o yazıları adreslerine iletiyoruz)
. Siz Adıge Gençleri’miz; o yazıları hemen inceleyip “Adıge Yazısı”nı çabuk
öğrenerek kullanmaya başlarsanız, şarkılarınızı ve ezgilerinizi “Adıge Yazısı”
ile yazarak onları güzel makamlarıyla okursanız, Adıge Kültürü’müzü “Adıge
Yazısı” ile Adıgece yazarak üzerinde çalışırsanız; Adıgece ve Adıge Kültürü
gelişerek yaşayabileceklerdir! Siz Adıge Gençleri’miz; hiç kimseye kanmadan
ve zamanınızı çaldırmadan iyi çalışırsanız, geleceklerinizi en güzel şekillerde
inşa edebilir ve aynı zamanda özgün Adıge Kültürü’müzü koruyup geliştirerek
ve bu değerli kültürel çalışmalarınızı toplumumuza uygun şekillerde aktararak
Adıge Toplumu’nu yok oluştan kurtarabilir ve böylece milli varlığımızın devam
etmesini ve gelişmesini sağlayabilirsiniz!..
. Siz Adıge Gençleri’mize güveniyoruz!.. 24.11.2017 Yılmaz Özcan
.
. GUI ZILHITTEN XUEEYIR:
. Xame txik’exem, Adighebzer yaqhawif’eeyir!.. Hawe “Adighe Txik’er” daxem,
dy “Adighebze” daxem yi daxaqhaxer “nerixue didew” g’eeqhalhaqhuifir!.. Y.Y.
.
.
. ÇEŞİTLİ YAZILARDA VURGULANAN İKİ YANLIŞ SÖYLEM!..
.
Adıgece’nin yazılması ile ilgili olarak çeşitli yazılarda vurgulanan iki yanlış
söylemin yanlış oluşlarının nedenleri aşağıda açıklanmıştır.
İlk yanlış söylem şudur:
“Slav Yazısı da ve Latin Yazısı da Adığe dilinin bütün seslerini doğru
ve bilimsel olarak yazmaya yeterli değildirler.”
Bu söylem, Latin Yazısı için yanlıştır. Çünkü Latin Yazısı’nda, hem ses ve
hem de harf olarak Slav Yazısı’nda karşılıkları olmayan “q” ve “w” harfleri
vardır. Latin Yazısı’nın bu harflere sahip oluşu; onun, Adıgece’nin diyalekt-
lerinin bütün seslerini en okunuşlu ve en kullanışlı şekillerde yazılmalarına
yeterli olmalarını sağlamaktadır.
İkinci yanlış söylem şudur:
“Bilimsel olarak bir dil için bir alfabe düzenleniyorsa, her bir ses par-
çasına bir işaret verilmesi kuralı uygulanması gerekir.”
Bu söylem de doğru değildir. Avrupa’nın İngilizce, Fransızca ve Almanca
dillerinin yazılarını incelediğimizde, bunlarda birden fazla harf ile yazılan
(gösterilen) ünsüz sesler ve diftonglar olduğunu, bu yazılışların, yazıların
akıcı olarak “okunuşlu ve kullanışlı” olmalarını engellemediği görüyoruz.
O halde yukarıda belirtilen iki yanlış söylem, Adıge Toplumu’nu yanıltma
amacı taşımaktadır. “Adıgece’in yazı sistemi” sorunu, bu söylemlerde ileri
sürülen nedenlerden kaynaklanmamaktadır! Konuyu ayrıntılarına bakarak
incelediğimizde, net olarak gördüklerimiz şunlardır:
Adıge Dilbilimcileri, yüz yıldan daha çok bir zaman içerisinde birbirlerini
müteakiben ortaklaşa çalışarak (anonim olarak), Avrupa normlarına ve
Adıgece’nin bütün özelliklerine uygun olarak Adıgece’nin yazılarını “en
okunuşlu ve en kullanışlı” duruma getiren ve Adıgece’nin güzelliklerini
“en net” olarak gösterebilen, Adıgece’nin alternatifsiz ve milli yazı siste-
mi olan “Adıge Yazısı”nı (“Adighe Txik’er”i) ortaya koymuşlardır. Bu al-
ternatifsiz milli yazı systemimize baktığımızda, 26 latin harfi ile tire ( - )
ve apostrof ( ‘ ) işaretlerinin; Adıgece’nin tüm seslerini, kelimelerini ve
dolayısı ile onun yazılarını “en okunuşlu ve en kullanışlı” duruma getire-
bildiklerini ve Adıgece’nin güzelliklerini “en net” olarak gösterebildikleri-
ni görüyoruz. O halde Latin Yazısı’nda, Adıge Dili için harflerinin az ve
yetersiz oluşu sorunu yoktur. Yukarıdaki söylemler yanlış ve yanıltıcıdır.
Sorun; latin harflerin sayısının az ve yetersiz olmasından kaynaklanma-
maktadır. Sorun; Adıgece’nin alternatifsiz milli yazı sistemi olan “Adıge
Yazısı”nın (“Adighe Txik’er”in) günümüze kadar ortaya konulamamış ol-
masından ve günümüzde ortaya konulmuş olan bu alternatifsiz milli yazı
sistemimizin, yabancılar ve onlara çalışan bazı insanlarımız tarafından
perdelenerek Adıgelere hiç gösterilmemeye ve onların gözlerinden kaçı-
rılmaya çalışılmasından, Adıgece’ye hiç uygun gelmeyen Slav Yazısı’nın
diyasporadaki Adıgeler’e “Adıgece’ye uygun yazı” olarak gösterilmeye
ve ısrarla Adıgeler’e dayatılmaya çalışılmasından, Adıgeler’in yanıltıla-
rak kandırılmaya, oyalanarak zamanlarının çalınmaya çalışılmasından,
kanmayanların ise aba altından sopa gösterilerek, tehdit edilerek korku-
tulmaya çalışılmasından, Adıgece’nin öğretim ve kullanım yerleri ile za-
manlarının daraltılarak Adıgece’nin boğulmaya çalışılmasından kaynak-
lanmaktadır!..
Sorunun çözümüne ancak toplumca şu yol izlenerek ulaşılabilir:
Evlerimizde ve özel öğretim yerlerimizde, çocuklarımıza ve gençlerimi-
ze, “Adıge Yazısı (Adighe Txik’er)” ile Adıgece ve Adıge Kültürü yeterli
seviyelerde okutulup öğretilmelidir. Ayrıca gençlerin özel mekânlarında
onların Adıgece sohpet etmeleri, kültürel çalışmalar yapmaları sağlan-
malıdır. Orta ve ileri yaşlılar ise, kendi çalışma mekânlarında birbirleri
ile koordineli olarak Adıgece ve Adıge Kültürü üzerinde planlı ve sistem-
li çalışmalar yapmalıdırlar. Söylemleri azaltarak toplumca bu çalışmaları
yaparsak, Adıgece’nin ve Adıge Kültürü’nün geliştirilerek yaşatılmaları
sağlanabilir!.. Başka bir ifade ile söylersek; hem atavatanda ve hem de
diyasporada toplumca Planlı Kültürel Çalışma Seferberliği başlatmamız
gerekmektedir!.. Bütün kültürel sorunlarımızın çözümlerinin bunlardan
başka hiçbir yolu ve çaresi yoktur!.. 27.10.2018 Yılmaz Özcan
.

SIRADAKİ HABER