HİTÜ mezunu gençten girişimcilik örneği

Hi­tit Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Re­ha Me­tin Al­kan, Tek­nik Bi­lim­ler Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu me­zu­nu Bu­rak Eki­ci’nin sa­hi­bi ol­du­ğu ‘Ju­ni­or Bu­il­ders 3 Bo­yut­lu Ya­zı­cı Hiz­met­le­ri’nin açı­lı­şı­na ka­tıl­dı.

HİTÜ mezunu gençten girişimcilik örneği

Hi­tit Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Re­ha Me­tin Al­kan, Tek­nik Bi­lim­ler Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu me­zu­nu Bu­rak Eki­ci’nin sa­hi­bi ol­du­ğu ‘Ju­ni­or Bu­il­ders 3 Bo­yut­lu Ya­zı­cı Hiz­met­le­ri’nin açı­lı­şı­na ka­tıl­dı.

Açı­lış du­ası ve kur­de­le ke­si­mi­nin ar­dın­dan Rek­tör Al­kan, me­zun Bu­rak Eki­ci'yi gü­nü­müz tek­no­lo­ji­si­nin en önem­li araç­la­rın­dan bi­ri olan 3 bo­yut­lu ya­zı­cı ile ürün­ler üre­ti­yor ol­ma­sın­dan do­la­yı teb­rik ede­rek iş­ye­ri­nin ha­yır­lı ol­ma­sı­nı ve ba­şa­rı­la­rı­nın de­va­mı­nı di­le­di. 

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
YORUMLAR
Mambo
Mambo - 4 yıl Önce

Bence bu rektör geleceğin milletvekili adayımız..duyduk duymadık demeyin

Bu mu şimdi?
Bu mu şimdi? - 4 yıl Önce

Klonlama mı yapmış?.......??? ......??? Başarı mı şimdi bu? Ta rektör kalkmış gelmiş.

SIRADAKİ HABER