Şehit mezarlarına bakım yapıldı

İl Özel İda­re­si ta­ra­fın­dan şe­hit­le­rin me­zar­la­rı­nın ya­pı­mı­na, ba­kım, ona­rım ve ye­ni­le­me ça­lış­ma­la­rı­na de­vam edi­li­yor.

Şehit mezarlarına bakım yapıldı

İl Özel İda­re­si ta­ra­fın­dan şe­hit­le­rin me­zar­la­rı­nın ya­pı­mı­na, ba­kım, ona­rım ve ye­ni­le­me ça­lış­ma­la­rı­na de­vam edi­li­yor.
Son ola­rak İs­ki­lip Ha­cı­ra­ka­ra­ni Me­zar­lı­ğı’nda yer alan Şe­hit Po­lis Me­mu­ru Ham­di Leb­le­bi­ci’nin, İs­ki­lip Kı­zıl­ca­ba­yır Kö­yü Me­zar­lı­ğı’nda yer alan Şe­hit Pi­ya­de Er Ba­hat­tin Gün­düz’ün me­zar­la­rı­nın ba­kım ve ona­rım ça­lış­ma­la­rı ya­pı­la­rak şe­hit­le­ri­mi­zin me­zar­la­rı ye­ni­len­di. Ala­ca Ka­le­hi­sar kö­yün­de yer alan Şe­hit Pi­ya­de Uz­man Ça­vuş Mus­ta­fa Eker’in me­za­rı ise ye­ni­den ya­pıl­dı. 

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER