Kargı'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit

Kargı'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit

Kar­gı’da “5 Tem­muz Şe­hit­le­ri An­ma ve Mil­li Bir­lik Gü­nü"  et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da şe­hit­ler için Mev­lid-i Şe­rif oku­tul­du.
FE­TÖ’nün 15  Tem­muz 2016'da­ki ha­in dar­be gi­ri­şi­mi­nin ikin­ci yı­lın­da şe­hit­le­ri an­mak için Mih­ri Ha­tun Ca­mi­si'nde prog­ram dü­zen­len­di. Prog­ram­da din gö­rev­li­le­ri ta­ra­fın­dan şe­hit­ler için Kur’an-ı Ke­rim ve Mev­lid-i Şe­rif oku­na­rak dua­lar edil­di. (Kar­gı Ha­va­dis)

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2018, 15:32
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER