Kargı Milli Eğitim Müdürü Küçükaydın Giresun'a atandı

Kar­gı İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Me­tin Kü­çü­kay­dın’ın ta­yi­ni çık­tı. 

Kargı Milli Eğitim Müdürü Küçükaydın Giresun'a atandı

Yak­la­şık 6 yıl­dır Kar­gı İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü gö­re­vi­ni yü­rü­ten Me­tin Kü­çü­kay­dın’ın ta­yi­ni Gi­re­sun ili­nin Ke­şap il­çe­si­ne çık­tı. 
Ke­şap İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü’nde Şu­be Mü­dü­rü ola­rak gö­re­vi­ni sür­dü­re­cek olan Kü­çü­kay­dın’ın ili­şi­ği­ni ke­se­rek il­çe­de­ki gö­re­vin­den ay­rıl­ma­sı bek­le­ni­yor. 
 Kar­gı İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü’ne ise Öğ­ret­men Evi Mü­dü­rü Mü­ca­hit Açık­baş’ın ve­ka­let ede­ce­ği öğ­re­nil­di. (İHA) 

Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2018, 10:40
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER