MHP’nin ilk aday adayı İmal oldu

Ül­kü Ocak­la­rı es­ki Ço­rum İl Baş­ka­nı Ah­met Hat­tab İmal, Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si’nden ilk aday aday­lı­ğı­nı açık­la­yan isim ol­du.

MHP’nin ilk aday adayı İmal oldu

M.BU­RAK YAL­ÇIN

Ül­kü Ocak­la­rı es­ki Ço­rum İl Baş­ka­nı Ah­met Hat­tab İmal, Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si’nden ilk aday aday­lı­ğı­nı açık­la­yan isim ol­du.

Ko­nuy­la il­gi­li sos­yal med­ya he­sa­bın­dan açık­la­ma ya­pan Ah­met Hat­tab İmal, 24 Ha­zi­ran ta­ri­hin­de ya­pı­la­cak ge­nel se­çim­de MHP’den aday ada­yı ol­du­ğu­nu açık­la­dı.

Sı­ra­la­ma gi­bi bir kay­gı­sı ol­ma­dı­ğı­nı ifa­de eden İmal, açık­la­ma­sın­da, “Lis­te­ye gir­sem­de gir­me­sem de 1. sı­ra gi­bi ça­lı­şa­ca­ğı­ma he­pi­ni­zin hu­zu­run­da söz ve­ri­yo­rum. Ce­na­bı Mev­la’m çık­mış ol­du­ğu­muz bu yol­da yar ve yar­dım­cı­mız ol­sun.” de­di.

Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2018, 14:19
YORUM EKLE
YORUMLAR
Bekir Sıddık
Bekir Sıddık - 5 yıl Önce

Sayın Hattab sanıyorum yanıldınız,Akp den diyecektiniz!.

Mustafa
Mustafa - 5 yıl Önce

Helal olsun Ahmet Başkan arkandayız bu milletin senin gibi yiğitlere ihtiyacı var düşmanlara aldırış etme

SIRADAKİ HABER