Milletvekili Kavuncu, Başsavcı Ağca’yı kutladı

Erol Ka­vun­cu, Ço­rum Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı gö­re­vi­ne geç­ti­ği­miz gün­ler­de baş­la­yan Ah­met Fa­tih Ağ­ca’yı ma­ka­mın­da zi­ya­ret et­ti.

Milletvekili Kavuncu,  Başsavcı Ağca’yı kutladı

FA­TİH AK­BAŞ
AK Par­ti Mil­let­ve­ki­li Erol Ka­vun­cu, Ço­rum Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı gö­re­vi­ne geç­ti­ği­miz gün­ler­de baş­la­yan Ah­met Fa­tih Ağ­ca’yı ma­ka­mın­da zi­ya­ret et­ti.
Mil­let­ve­ki­li Erol Ka­vun­cu, Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Ah­met Fa­tih Ağ­ca’yı Ço­rum’da gö­re­ve baş­la­ma­sın­dan do­la­yı kut­la­ya­rak ça­lış­ma­la­rın­da ba­şa­rı­lar di­le­di.
Baş­sav­cı Ağ­ca’da Mil­let­ve­ki­li Ka­vun­cu’ya zi­ya­ret­ten do­la­yı te­şek­kür et­ti.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER