01
Haz 2019
Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mevlevilik -4-

Mevlana'nın bazı düşünceleri: Mevlana Celaleddin-i Rumi, yüzyıllar ötesinden bizlere sesleniyor ve şöyle diyor: *Cömertlik ve yardımda akarsu gibi ol. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Kusurları örtmede gece gibi ol. Hiddet ve asabiyette...

MAKALEYİ OKU
31
Mayıs 2019
Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mevlevilik - 3

Mevlana'nın gönül dünyası ve hoşgörüsü: Mevlana Celaleddin Rumi'nin mesajının günümüze kadar ulaşmasının sırrı, onun ihlasında ve gönül dünyasında aranmalıdır. Ölümsüz özdeyişleri, asırlara öğüt niteliğindedir:...

MAKALEYİ OKU
29
Mayıs 2019
Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mevlevilik -1-

Giriş: Ülkeler değil, gönüller fetheden nice insanlar vardır ki utulmazlar. Hep sözleri nakledilir, halleri ve davranışları anlatılır. Unutuldu sanılanların binlerce ziyaretçileri, binlerce Fatiha okuyanı vardır. Ziyaretine gelenler, yüzyıllar...

MAKALEYİ OKU
28
Mayıs 2019
Hacı Bayram-ı Veli ve Bayramilik - 6

Bayramilik: Bayrami dervişleri, nefisleriyle sürekli mücadele halindedir. Gece gündüz ibadet ederler, oruç tutarlardı. Bunun sonucu olarak her mümin gibi onlar da ilahi nimetlere kavuşup gerçek bayramı ahrette yapacaklarına inanırlardı. Teheccüt...

MAKALEYİ OKU
27
Mayıs 2019
Hacı Bayram-ı Veli ve Bayramilik - 5

Öğütleri: *Küçük çocukları seviniz, başlarını okşayıp onları sevindiriniz. Zira bu, Peygamberimiz (sav)'in yoludur. *Allah'a isyan yolunda kimseye yardımcı olmayın. *Cahil zümre arasında ne gülün ne de gülümseyin. *Hiçbir...

MAKALEYİ OKU
25
Mayıs 2019
Hacı Bayram-ı Veli ve Bayramilik - 4

Tasavvufi Görüşleri: Hacı Bayram-ı Veli, müritleriyle yapmış olduğu sohbetlerde ve uyguladığı zikir usulünde tasavvufi düşüncelerini ortaya koymuştur. Ayrıca yazmış olduğu dört şiirde tasavvufi görüşlerini tespit etmek mümkündür....

MAKALEYİ OKU
24
Mayıs 2019
Hacı Bayram-ı Veli ve Bayramilik - 3

Hacı Bayram-ı Veli'nin hayatı: Hacı Bayram-ı Veli, son Edirne ziyaretine giderken yine Akşemseddin hazretlerini de götürmüştür. II. Murat ile görüştüğünde yanında Akşemseddin hazretleri de bulunmaktadır. Sultan, Hacı Bayram-ı Veli'ye...

MAKALEYİ OKU
23
Mayıs 2019
Hacı Bayram-ı Veli ve Bayramilik - 2

Hacı Bayram-ı Veli'nin hayatı: Hacı Bayram Camii Tekke'sinde her gün sabah ve yatsıdan sonra zikir meclisleri kuruluyor, öğle namazından önce ve sonra, başta müritleri olmak üzere halka tefsir, fıkıh, hadis, kelam hatta felsefi ağırlıklı...

MAKALEYİ OKU
22
Mayıs 2019
Hüsamettin Uşşaki ve Uşşakilik - 2 - Ethem ERKOÇ

Tarikatın yayılışı: Uşşaki tarikatın ait İstanbul Kasım Paşa'da kurulan tekke, tarih boyunca hizmetine devam etmiştir. Ancak İstanbul dışındaki Uşşakilerin nerelerde faaliyet gösterdiklerine dair tam bir bilgi yoktur. Buna rağmen...

MAKALEYİ OKU
21
Mayıs 2019
Hüsamettin Uşşaki ve Uşşakilik - 1

Çocukluğu: Halvetiyye tarikatının kollarından biri olan Uşşakiyye'nin kurucusu Hasan Hüsameddin hazretleri, hicri 880, miladi 1475 yılında Buhara'da doğmuştur. Tahsilini aynı yerde tamamladıktan sonra bir süre ticaretle meşgul olmuştur....

MAKALEYİ OKU