08
Mayıs 2019
TASAVVUF ve TARİKAT - 3

Tarikatta Mertebeler: Tarikat, malum olduğu üzere, islamı hem zahiri hem de batıni yönden bir bütün olarak yaşama yoludur. Bir başka ifadeyle farzları yaptıktan sonra nafilelerle Allah'a yakınlık kurma yoludur. Müslümanlıkta esas olan,...

MAKALEYİ OKU
07
Mayıs 2019
TASAVVUF ve TARİKAT - 2

Tarikatlar ve doğuşu: Tarikat, sözlükte yol demektir. Terim olarak tarikat; Hakk'a ulaşmak için benimsenen usul, tutulan yol, sâliki hakikate götüren yol anlamındadır. Tasavvuf dilinde bu yol; sırat-ı müstakimi ifade eder, Kıldan ince...

MAKALEYİ OKU
06
Mayıs 2019
TASAVVUF ve TARİKAT - 1

İslam, dünyada en son ve Allah katında tek Hak dindir. Dünya ve ahret mutluluğunun tüm ilkeleri ondadır. İslamı insanlığa anlatmak ve onlara mutluluk yolunu göstermek için Yüce Allah, son peygamberi Hz. Muhammed (sav) aracılığıyla Kur'an-ı...

MAKALEYİ OKU
03
Mayıs 2019
On İki Öğretmen Karşısında

Köyden geldiğimde okuldaki durumum, komşu ve akrabaların alaylı meraklı arasında belirsizliğini koruyordu. Kimileri "Hele bakalım, yakında görürüz" diyorlardı. Kimileri de "Köyde okumak başka, şehirde başka… Burada on iki öğretmenin...

MAKALEYİ OKU
26
Nis 2019
İlkokul Son Sınıfta Birinci Dönem Karnem

Çevremdekiler, köyden geldiğimi, buranın köy okulu olmadığını sürekli hatırlatıyorlardı. Arkadaşlarımın ve Çorum'daki akrabalarımın tavrı da aynıydı. Köyde sınıfın birincisi de olsam burada sesim çıkmaması gerektiği hep...

MAKALEYİ OKU
22
Nis 2019
Tanyeri İlkokulu'na Gelişim

1961 yılının son günlerinde köyden şehire geldiğimde bunun ne demek olduğunu anlayacak yaşta değildim. Hatırladığım kadarıyla ilk defa elektrikli bir eve kavuştuk. Lambaları birkaç defa yakıp söndürerek kendimce kontrol ettim. Annemle...

MAKALEYİ OKU
06
Ara 2018
Siz ve Çocuklarınız

Evlenmeden önce mutlu beraberlik hayali kurulur. Arzu edilen de budur. Ama cicim ayları geçtikten sonra, epeyce boş gezip tozduktan sonra artık vaktimiz geçiyor, biz de çoluk çocuğa kavuşsak demeye başlanır. Kısmetse bir gün bir çocuk dünyaya...

MAKALEYİ OKU
22
Kas 2018
Ölümsüz Köy

Biz, çocukluğumuzda babalarımızın, dedelerimizin anlattıkları hikayelerle büyüdük. Televizyonumuz, çizgi filmimiz, hele de internetimiz yoktu. Anlatılanı iyi dinlerdik. Hafızamıza, beynimize adeta hazırdık. Bir akşam babam, bir hikaye anlattı:...

MAKALEYİ OKU
19
Eki 2018
Nurettin Topçu ve Din Eğitimi

Nu­ret­tin Top­çu (1909-1975) ba­tı­da dok­to­ra yap­mış, ama özü­nü kay­bet­me­miş bir ay­dın, bir mü­te­fek­kir, bir en­te­lek­tü­el fel­se­fe­ciy­di. Do­çent­lik im­ti­ha­nı­nı ver­di­ği hal­de üni­ver­si­te­ye...

MAKALEYİ OKU
12
Eki 2018
Nurettin Topçu

Yir­min­ci yüz­yıl Tür­ki­ye­si'nde iz bı­ra­kan bir fi­kir ada­mı­dır. 1909 yı­lın­da İs­tan­bul'da doğ­muş­tur. As­len Er­zu­rum­lu­dur. Ba­ba­sı Ah­met Efen­di, an­ne­si Fat­ma Ha­nım'dır. Bez­mi­alem...

MAKALEYİ OKU