24
Mar 2022
Firavun ve Haman

Eski Mısır tarihinden, Hz. Musa döneminden söz etmek istediğimizde karşımıza devrin kralı / hükümdarı, en meşhur unvanıyla Firavun'u, onu koruyup kollayan, gücünü kralından alan Mısır ordularının başkomutanı ve sarayın en yetkili...

MAKALEYİ OKU
18
Mar 2022
Hz. Yusuf -2-

Hz. Yusuf'un Maliye Vezirliği Hz. Yusuf, Mısır'a 17 yaşında gelmişti. Mısır Azizi'nin evinde on üç yıl kaldı.  Otuz yaşında bulunduğu sırada Maliye Veziri oldu. Mısır'da vazifesini adaletle yerine getirdiği için,...

MAKALEYİ OKU
15
Mar 2022
Hz. Yusuf

Hz. Yusuf, Yakup Peygamberin oğluydu. Yakup (as)in on iki evladının son ikisi idi: Yusuf ve Bünyamin. Yusuf, babasına gördüğü bir rüyayı anlattı: - Babacığım, rüyamda on bir yıldız, güneş ve ayın bana secde ettiklerini gördüm. Rüya...

MAKALEYİ OKU
10
Mar 2022
Zalim Kral Nemrut İcraatı ve Akıbeti -6-

Firavun  Firavun; Eski Mısır krallarının oğludur. Eski Mısır inancında firavun, hem kral, hem de tanrının oğlu ve dolayısıyla tanrıdır. Firavun, yeryüzündeki düzenin koruması ve devamından sorumludur. Dini hayatta en önemli ve yetkili...

MAKALEYİ OKU
09
Mar 2022
Zalim Kral Nemrut İcraatı ve Akıbeti -5-

Hicret Kararı Hz. İbrahim, Nemrud'un en büyük zulmü olan ateşte yanmaktan Yüce Allah'ın yardımı ve bir mucizeyle kurtuldu. Bundan sonra burada mı hizmete devam edecekti? Bu hususta karar, Rabbi Allah'a aitti. Yüce Allah, Hz. İbrahim'e...

MAKALEYİ OKU
09
Mar 2022
Zalim Kral Nemrut İcraatı ve Akıbeti -4-

Hz. İbrahim'in Sorgusu Nemrud, kendisini Tanrı ilan edecek kadar mağrur, insanlara her türlü işkenceyi reva görecek kadar zalim bir kişiydi. Ama yerine göre merhametli ve adaletli görünmeyi tercih ederdi. Hz. İbrahim'in putları kırışı...

MAKALEYİ OKU
06
Mar 2022
Zalim Kral Nemrut İcraatı ve Akıbeti -3

Nemrud'u dine daveti: Hz. İbrahim, görevi gereği Nemrud'a gitti. Onu da Allah'a iman etmeye davet etti. Nemrut, derhal reddetti. Hz. İbrahim ile tartışmaya başladı. Devletine ve saltanatına güvenerek çok ağır sözler söyledi....

MAKALEYİ OKU
04
Mar 2022
Zalim Kral Nemrut İcraatı ve Akıbeti -2

Nemrut'un halkı putperestti Nemrut, halkına kendisini Rab/Tanrı olarak kabul ettirmişti. Ama halk; gökteki yıldızları, ayı ve güneşi ilah olarak kabul ediyorlar, putları da onların temsilcileri sayıyorlardı. Nemrut ise kendisini tanrılığını...

MAKALEYİ OKU
03
Mar 2022
Zalim Kral Nemrut İcraatı ve Akıbeti

M.Ö. 2100 yıllarında yaşamış bir Babilo hükümdarıdır. Hz. İbrahim döneminde tevhit inancının karşısında siyasal otoriteyi simgeleyen efsanevi kraldır. Nemrut; ilk defa kötü yol açan, ilk defa başına taç giyen, ilk defa ateşe tapan,...

MAKALEYİ OKU
17
Şub 2022
Kunut Duaları

Kunut; dua etmek, taatta bulunmak, herhangi bir şerden kurtulmak veya hayrı elde etmek için namazda Allah'a sığınmak demektir. Biz Hanefiler, Kunut Dualarını sadece Vitir namazının son rekatında okuruz. Ebu Hanife'ye göre Kunut Dualarını...

MAKALEYİ OKU