04
Ara 2022
Çifte cinsiyet veya üçüncü cins

Fıkıh kitaplarımızda 'hunsâ” diye bilinen ve kendisinde erkeklik ile dişilik organlarının birlikte bulunduğu veya ikisinin de belirli olarak bulunmadığı kimseler ile cinsiyetlerini değiştirenlerin dinî durumları son zamanlarda sıklıkla...

MAKALEYİ OKU
06
Kas 2022
DÜNYA ÇAKOP

Aşağıda tanıtım yazısına yer verdiğim Sayın Zuhal Öztürk ve çalışma arkadaşlarının kurduğu platformdan haberim, ancak bir dostun bilgi vermesi sayesinde oldu. Bu kadar önemli işler başaran bir platformun ve onun uzantısı olan kuruluşların...

MAKALEYİ OKU
30
Eki 2022
Tecdidden İslâmcılığa

'Allah Teâlâ bu ümmete, her yüzyılda bir, dinini yenileyecek kimseler gönderecektir” mealindeki hadiste geçen 'men yuceddidu: yenileyecek olan” ifadesinden türetilen 'müceddid” ile bu kelimelerin mastarı olan 'tecdid”,...

MAKALEYİ OKU
23
Eki 2022
Promosyon dâhil birkaç soruya cevap

Yeni Şafak'ta 25 yıl farklı konularda köşe yazısı yazdıktan sonra yorgunluk ve hastalığım yüzünden haftada bir gün ve ilmini yaptığım konuda, gelen sorulara cevap şeklinde yazmaya karar vermiştim. Soru adresime yeterli soru gelmediğinde...

MAKALEYİ OKU
12
Eyl 2022
Kutlu insanın yeni kitabı

Aşağıda sevgili Mustafa Kutlu'nun biri daha önce çıkmış olan ve bir solukta okuduğum (İlmihal Yahut Arzuhal), diğeri de dumanı üstünde tüten yeni kitabından (Kalbin Sesi ile Toprağa Dönüş) söz edeceğim. Mustafa Kutlu hikayeci olarak...

MAKALEYİ OKU
06
Eyl 2022
Bilgisizlik ve iletişimsizlik çağı

Üçüncü bin yıla (niçin üçüncü bin de daha fazla veya daha eksik değil?) girerken bilgi ve iletişim kelimelerine/kavramlarına fazlaca vurgulama yapılmakta, hatta çağa 'bilgi-iletişim” ismi verilmektedir. Çağa damgasını vuracağı...

MAKALEYİ OKU
26
Tem 2022
Aidat, kesinti, miras, inşaat sözleşmesi…

Soru Muhterem hocam, 22 Mayıs yazınızda sendika ile ilgili soruda eksik/hatalı bilgi var, dolayısıyla cevap da arzulanan cevap olmamıştır. Soruda bahsedilen konunun aslı şudur: Memur sendika üyelerinden ayda 40-50 lira civarı aidat kesilmektedir....

MAKALEYİ OKU
17
Tem 2022
Bir sûfî âlim ile bir vehhâbî hocanın tartışması (3)

Ahmed b. İdrîs'in etkili açıklama ve cevapları karşısında nihayet tartışmanın karşı tarafı olan Kubeybî'nin söyleyecek sözü kalmıyor, Abdullah b. Sürur imdadına yetişiyor ve elindeki yazılı metni işaret ederek 'Bunun...

MAKALEYİ OKU
16
Tem 2022
Tefrika ve tekfir (gavur oldun demek) ümmetin başına belâdır (2)

Bayram mesajı olarak aşağıdaki dörtlükle yetinip geçen pazarın yazısının devamını vereceğim. Nefis azgın bir koçtur onu Hakk'a kurban et Hakka kulluk, emmâre nefsine de isyan et İrci'î emrin alıp Hakk'a koşan kullara Katılmak...

MAKALEYİ OKU
04
Tem 2022
Tefrika ve tekfir (gavur oldun demek) ümmetin başına belâdır

Ebü'l-Abbâs Ahmed b. İdrîs el-Hasenî el-Arâişî el-Fâsî (ö.1253/1837) Faslı, İdrîsiyye tarikatının kurucusu, İslamî hareket öncüsü, müceddid bir mutasavvıftır. Öğrencisi meşhur Senûsî gibi Selefî İslâm anlayışı ile tasavvufu...

MAKALEYİ OKU