Tarım işçilerine diş taraması

Halk Sağ­lı­ğı Haf­ta­sı kap­sa­mın­da İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri, Sar­ma­şa kö­yün­de­ki ta­rım iş­çi­le­ri­ni zi­ya­ret ede­rek, ağız ve diş sağ­lı­ğı ta­ra­ma­sı yap­tı.

Tarım işçilerine diş taraması

Halk Sağ­lı­ğı Haf­ta­sı kap­sa­mın­da İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri, Sar­ma­şa kö­yün­de­ki ta­rım iş­çi­le­ri­ni zi­ya­ret ede­rek, ağız ve diş sağ­lı­ğı ta­ra­ma­sı yap­tı.
Dt. Gam­ze Del­ka­ra Eli­açık ve Ebe Di­dem Sü­ren, Ağız ve Diş Sağ­lı­ğı Ge­zi­ci Ta­ra­ma ara­cıy­la Sar­ma­şa kö­yün­de­ki ta­rım iş­çi­le­ri­ni zi­ya­ret ede­rek ta­rım iş­çi­le­ri­ne diş ta­ra­ma­sı yap­tı. Ağız ve diş sağ­lı­ğı ko­nu­la­rın­da bil­gi­len­dir­me ya­pan Eli­açık ve Sü­ren, ço­cuk­la­ra diş ma­cu­nu ve diş fır­ça­sı he­di­ye et­ti.

(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2018, 14:57
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER