Dört yüzücü Türkiye Şampiyonası vizesi aldı

Yüz­me’de dört spor­cu Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı­na ka­tıl­ma vi­ze­si­ni al­dı­lar.

Dört yüzücü Türkiye Şampiyonası vizesi aldı

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Yüz­me’de dört spor­cu Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı­na ka­tıl­ma vi­ze­si­ni al­dı­lar. 20-21 Ekim ta­rih­le­rin­de Olim­pik Ha­vuz’da ya­pı­lan 11-12 Yaş Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı il içi vi­ze ya­rış­ma­la­rın­da ba­ra­jı ge­çen Ço­rum Ted Ko­le­ji Spor Ku­lü­bü’nden Ah­met Ka­an Üs­tü­nay, Elif Sul­tan Öz­çe­lik, Ab­dul­lah Er ve Naz­lı­can Ay­gün Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı’na ka­tıl­ma­ya hak ka­zan­dı­lar.

Vi­ze İl ya­rış­la­rı­na Ted Ço­rum Ko­le­jis­por, Ço­rum Genç­liks­por, İl Özel İda­res­por, Ma­vi Ay Spor Ku­lüp­le­rin­den 30 spor­cu ka­tıl­dı.
Ya­pı­lan ya­rış­lar so­nun­da el­de et­tik­le­ri de­re­ce­le­re gö­re TED Ko­le­jis­por’un bu dört spor­cu­su 13-16 Ara­lık ta­rih­le­rin­de Trab­zon’da ya­pı­la­cak olan Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sın­da yüz­me­ye hak ka­zan­dı­lar.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER