Hedef hasrete son vermek

Sezonun sahasındaki son maçında pazar günü Kızılcabölükspor ile karşılaşacak olan Çorum Belediyespor 13 maçtır süren galibiyet hasretine son vermek istiyor. Kırmızı Siyahlılar bu maçın hazırlıklarını dün yaptıkları çift kale maç ile sürdürdü.

Hedef hasrete son vermek

HALİL ÖZTÜRK

Ço­rum Be­le­di­yes­por bu se­zo­nun sa­ha­sın­da­ki oy­na­ya­ca­ğı son ma­çın­da Kı­zıl­ca­bö­lüks­por kar­şı­laş­ma­sı­nın ha­zır­lık­la­rı­nı dün yap­tı­ğı ça­lış­ma ile sür­dür­dü. Tek­nik Di­rek­tör Se­lim Sü­mer yö­ne­ti­min­de Naz­mi Av­lu­ca sa­ha­sın­da­ki an­tren­ma­na tüm fut­bol­cu­lar ka­tıl­dı­lar.

Isın­ma ha­re­ket­le­ri ile baş­la­yan an­tren­man da­ha son­ra dar alan­da pas ve ar­dın­dan da ya­rı sa­ha­da ya­pı­lan çift ka­le maç ile so­na er­di. Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım­da se­zon so­nu gel­me­si ne­de­ni ile an­tren­man­da tem­po düş­tü ve oyun ağır­lık­lı ça­lış­ma­lar de­vam edi­yor.

Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım­da he­def lig­de 13 maç­tır has­ret ka­lı­nan üç pu­ana Kı­zıl­ca­bö­lüks­por ma­çın­da son ver­mek. Lig­de son ga­li­bi­ye­ti­ni ikin­ci ya­rı­nın ikin­ci haf­ta­sın­da 27 Ocak’ta An­ka­ra Ad­li­yes­por’u 2-0 ye­ne­rek alan kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım bu maç­tan son­ra oy­na­dı­ğı 13 maç­ta do­kuz ga­li­bi­yet ve dört mağ­lu­bi­yet al­dı. Ço­rum Be­le­di­yes­por’un iç sa­ha­da­ki ga­li­bi­yet has­re­ti ise 15 maç. İç sa­ha­da son ga­li­bi­ye­ti ilk ya­rı­nın son haf­ta­sın­da Ka­ra­ca­bey kar­şı­sın­da 2-1’lik skor­la al­dı.
Ço­rum Be­le­di­yes­por, Kı­zıl­ca­bö­lüks­por ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­nı bu­gün sa­at 11’de Dr. Tur­han Kı­lıç­cı­oğ­lu Sta­dı’nda ya­pa­ca­ğı an­tren­man­la sür­dü­re­cek.

Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2018, 11:13
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER