İşitme Engelliler 1. Lig’de kaldı

İşit­me En­gel­li­ler 1. lig 1. grup­ta tem­sil­ci­miz Ço­rum İşit­me En­gel­li­ler son de­re­ce kri­tik maç­ta An­ka­ra Sin­can İşit­me En­gel­li­ler’i 4-3 ye­ne­rek lig­de kal­ma­yı ga­ran­ti­le­di.

İşitme Engelliler 1. Lig’de kaldı

HA­RUN AK­KA­YA
İşit­me En­gel­li­ler 1. lig 1. grup­ta tem­sil­ci­miz Ço­rum İşit­me En­gel­li­ler son de­re­ce kri­tik maç­ta An­ka­ra Sin­can İşit­me En­gel­li­ler’i 4-3 ye­ne­rek lig­de kal­ma­yı ga­ran­ti­le­di.
Naz­mi Av­lu­ca sa­ha­sın­da oy­na­nan ma­ça iyi baş­la­yan Ço­rum İşit­me En­gel­li­ler ra­ki­bi önün­de ilk ya­rı­yı Mus­ta­fa’nın at­tı­ğı gol­le 1-0 ön­de ta­mam­la­dı.
İkin­ci ya­rı­ya bu kez ko­nuk ta­kım et­ki­li baş­la­dı ve 54. da­ki­ka­da Ya­şar’ın at­tı­ğı gol­le sko­ru 1-1 ya­pan Sin­can’ın bu se­vin­ci sa­de­ce iki da­ki­ka sür­dü ve Ömer’in go­lü ile tem­sil­ci­miz ye­ni­den öne geç­ti: 2-1
Son­ra­ki bö­lüm­de ko­nuk ta­kım be­ra­ber­lik go­lü için yük­le­nir­ken Ço­rum 74. da­ki­ka­da Do­ğu­kan ve 76. da­ki­ka­da Ya­kup’un at­tı­ğı gol­ler­le ra­ki­bi önün­de 4-1 öne geç­ti ve ra­hat­la­dı.
Bu­nu iyi de­ğer­len­di­ren Sin­can İşit­me En­gel­li­ler 77. da­ki­ka­da pe­nal­tı­dan Ya­şar ile far­kı iki­ye in­dir­di uzat­ma da­ki­ka­la­rın­da ise Sa­id’in go­lü ile skor 4-3 ol­du. Son da­ki­ka­la­rı bü­yük bir mü­ca­de­le­ye sah­ne olan maç­tan bu skor­la ga­lip ay­rı­lan Ço­rum İşit­me En­gel­li­ler üç pua­nın sa­hi­bi ol­du ve lig­de kal­ma­yı ga­ran­ti­le­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER