Özel idare galibiyetle başladı

Tokat’ta dün başlayan U 19 grup birinciliğinde temsilcimiz İl Özel İdarespor ilk maçında Kırıkkale MKE Mühimmatspor’u Batuhan ve Zeki’nin golleri ile 2-0 yendi. Bugünü bay geçecek İl Özel İdarespor yarın grup birinciliği için Amasya Belediyespor ile karşılaşacak.

Özel idare galibiyetle başladı

HA­LİL ÖZ­TÜRK

To­kat’da dün baş­la­yan U 19 grup bi­rin­ci­li­ğin­de tem­sil­ci­miz İl Özel İda­res­por ilk ma­çın­da 2-0 ga­lip ge­le­rek gru­ba üç pu­an­la baş­la­dı.

Al­tı ta­kı­mın mü­ca­de­le et­ti­ği U 19 grup bi­rin­ci­li­ğin­de Ço­rum şam­pi­yo­nu İl Özel İda­res­por ilk ma­çın­da dün Kı­rık­ka­le MKE Mü­him­mats­por ile kar­şı­laş­tı.Ra­ki­bi önün­de ma­ça et­ki­li baş­la­yan İl Özel İda­res­por 15. da­ki­ka­da Ba­tu­han’ın at­tı­ğı gol­le 1-0 öne geç­ti ve ilk ya­rı­yı bu skor­la ga­lip ta­mam­la­dı.

İkin­ci ya­rı­nın ba­şın­da Kı­rık­ka­le Mü­him­mats­por’un bas­kı­sı kar­şı­sın­da zor­la­nan tem­sil­ci­miz­den Gök­han ra­ki­bi­ne ka­fa at­tı­ğı ge­rek­ce­si ile di­rek kır­mı­zı kart gö­re­rek ta­kı­mı­nı sa­ha­da on ki­şi bı­rak­tı.

Son­ra­ki bö­lüm­de zor­la­nan tem­sil­ci­miz ra­ki­bin 74. da­ki­ka­da Mert’in kır­mı­zı kart gö­re­rek on ki­şi kal­ma­sı ile ra­hat­la­dı. Bu kart­tan he­men son­ra İl Özel İda­res­por’u ra­hat­la­tan gol gel­di ve Ze­ki sko­ru 2-0 ya­pan go­lü at­tı.

Maç­tan 2-0 ga­lip ay­rı­lan İl Özel İda­res­por bu­gü­nü bay ge­çe­cek. Bu­gün grup­ta Amas­ya Be­le­di­yes­por ile Kı­rık­ka­le MKE Mü­him­mats­por kar­şı­la­şa­cak. Tem­sil­ci­miz ya­rın Amas­ya Be­le­di­yes­por ile kar­şı­la­şa­cak. Grup bi­rin­ci­si ol­ma­sı ha­lin­de pa­zar gü­nü di­ğer grup bi­rin­ci­si ile ya­rı fi­nal gru­bu­na yük­sel­mek için mü­ca­de­le ede­cek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER