Payas’ta deplasman siftahı peşindeyiz

Çorum Belediyespor sezonun ilk hafta içi maçında bugün saat 14’de Payasspor deplasmanında puan mücadelesi verecek. Ligde üç deplasman maçından sadece bir puan çıkartabilen kırmızı siyahlı takım son haftalarda yakaladığı çıkışı bugünki maçtada devam ettirerek sezonun ilk üç puanını almak istiyor. Ev sahibi takım ise iç sahadaki performansını bugünki maçta devam ettirerek alt sıralardan uzaklaşmak için kazanmayı amaçlıyor.

Payas’ta deplasman siftahı peşindeyiz

HARUN AKKAYA
Ço­rum Be­le­di­yes­por, bu­gün dep­las­man­da oy­na­ya­ca­ğı Pa­yass­por ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­nı dün ak­şam yap­tı­ğı an­tren­man­la ta­mam­la­dı.
Dün ka­ra­yo­luy­la İs­ken­de­run'a ge­len ve Ane­mon Otel'de kam­pa gi­ren Ço­rum Be­le­di­yes­por'un ge­ce­yi din­le­ne­rek ge­çir­dik­ten son­ra maç saa­tin­de kamp yap­tı­ğı ote­lin sa­ha­sın­da yap­tı­ğı an­tren­man­la Pa­yass­por ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­nı ta­mam­la­dı.
Tek­nik Di­rek­tör Meh­met Au­re­lio yö­ne­ti­min­de­ki ça­lış­ma­ya 18 ki­şi­lik kad­ro­sun­da yer alan fut­bol­cu­lar ha­zır bu­lun­du. Isın­ma ha­re­ket­le­ri­nin ar­dın­dan dar alan­da pas ça­lış­ma­sı ya­pan kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım son bö­lüm­de ise du­ran top ça­lış­ma­sı yap­tı.
Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım­da fut­bol­cu­la­rın hay­li ne­şe­li ve mo­ral­li ol­ma­la­rı dik­kat çek­ti. Ter id­ma­nı ile Pa­yass­por ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­nı ta­mam­la­yan kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım otel­de maç sa­ati­ni bek­le­me­ye baş­la­dı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER